Ogłoszenie wyborcze. Nauczyciele akademiccy. AKTUALIZACJA

wpia

 


Ogłoszenie wyborcze w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż profesor, profesor uczelni i nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Gdańsk, dnia 7 października 2021 r.
OGŁOSZENIE WYBORCZE

KOMISJA WYBORCZA
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

ogłasza wybory do Rady Wydziału Prawa i Administracji
na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.
w grupie

nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych
stanowiskach niż profesor, profesor uczelni i nieposiadających
stopnia naukowego doktora habilitowanego
.

Głosowanie odbędzie się na zebraniu wyborczym, które
zostało zwołane na dzień 20 października 2021 r. o godz.
12.00. Zostanie ono przeprowadzone na platformie MS Teams.

Jeżeli w zebraniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50%
uprawnionych do głosowania, tego samego dnia o godz. 12.15 na platformie MS
Teams odbędzie się zebranie w drugim terminie. Do przeprowadzenia zebrania
w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania.
Głosy oddane w pierwszym terminie nie zostaną uwzględnione przy obliczaniu
głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

Kandydatów na członków Rady Wydziału Prawa i Administracji należy zgłaszać do
dnia 14 października 2021 r. do Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji załączając
pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Wydziału. Zgłoszenie kandydata może być również
dokonane mailem na adres:
wioletta.niemiec@ug.edu.pl w tym samym terminie. Do zgłoszenia
mailowego należy dołączyć skan ze zgodą na kandydowanie.
W tym samym terminie oraz w ten sam sposób mogą być zgłaszani kandydaci na
Przewodniczącego Zebrania oraz do komisji skrutacyjnej.

Informacje o kandydatach do Rady Wydziału, na Przewodniczącego
zebrania oraz o proponowanym składzie komisji skrutacyjnej zostaną
wysłane wszystkim uprawnionym do głosowania mailem w terminie do
dnia 16 października 2021 r.

Przewodniczący
Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji
dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Październik 2021 - 11:55; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Październik 2021 - 08:34; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski