IV Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - podsumowanie

W dniu 8 października 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, współorganizowana przez Uniwersytet Gdański (Katedrę Prawa Administracyjnego) oraz Miasto Gdańsk we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie to stanowiło kolejne z cyklu spotkań prawniczych organizowanych w ramach Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tegoroczne, IV Forum, odbyło się pod hasłem: „Rozprawy z decyzją o warunkach zabudowy”.

Partnerami wydarzenia była Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. z siedzibą w Gdyni, a także Spółdzielczy Instytut Naukowy. Patronat Honorowy, po raz pierwszy, objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Z uwagi na sytuację epidemiczną IV Forum przyjęło formułę hybrydową, umożliwiającą jej uczestnikom udział w obradach także w formie online (poprzez MS Teams).

W wydarzeniu wzięło udział około 30 przedstawicieli doktryny prawa i praktyki prawniczej, specjalizujących się w problematyce szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej, a także przedstawiciele administracji samorządowej, architekci i urbaniści.

Wygłoszonych zostało 10 referatów poświęconych ogólnym zagadnieniom z obszaru decyzji o warunkach zabudowy oraz 2 komunikaty dotykające zagadnień szczegółowych.  

Transmisja z wydarzenia dostępna jest na profilu FB Wydziału Prawa i Administracji UG: https://www.facebook.com/WPiAUG oraz na stronie wydarzenia: https://fb.me/e/1kqPZjGIr

Ponieważ tradycją organizowanych w ramach Forum spotkań jest udokumentowanie ich dorobku w formie publikacji pokonferencyjnej, także i tym razem organizatorzy planują wydanie wieloautorskiej monografii na temat decyzji o warunkach zabudowy. Autorzy zainteresowani publikacją proszeni są o nadsyłanie swoich tekstów do 20 grudnia 2021 r.  na adres sekretariatu Katedry Prawa Administracyjnego: sekretariat01@prawo.ug.edu.pl.
 

Zdjęcia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Listopad 2021 - 11:56; osoba wprowadzająca: Karol Ważny Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Listopad 2021 - 11:13; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski