Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka pt. „Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury”, której autorem jest dr Andrzej Moś- radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. W książce, przenosząc zagadnienie współistnienia wartości sakralnej i zabytkowej na grunt Polski, Autor stara się wykazać, że umiejętne i odpowiedzialne zarządzanie zabytkami podnosi ich wartość oraz służy ochronie, a doświadczenie piękna i sacrum się nie wykluczają.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Listopad 2021 - 09:05; osoba wprowadzająca: Wojciech Jankowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. Listopad 2021 - 09:05; osoba wprowadzająca: Wojciech Jankowski