Uroczysta inauguracja Rady Wydziału z udziałem JM Rektora UG – promocje habilitacyjne i doktorskie

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Wydziału Prawa i Administracji UG w całości poświęcono uroczystym promocjom doktorskim i habilitacyjnym. Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Jego Magnificencja Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Nawiązując do konwencji tegorocznej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie oprawa muzyczna i wątki poruszane w przemówieniach w czasie uroczystego posiedzenia Rady Wydziału nawiązywały do historii filmu.

Otwierający uroczystość Dziekan WPiA UG, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG odwołał się do motywu zaczerpniętego z poematu muzycznego „Tako rzecz Zaratustra” Ryszarda Straussa, który usłyszeliśmy na początku uroczystości oraz do filmu powszechnie kojarzonego z tym motywem – „2001: Odyseja kosmiczna” w reżyserii Stanleya Kubricka. Dziekan odniósł się również do początków nadawania stopnia doktora na uniwersytetach średniowiecznej Italii oraz do pierwszych doktoratów przyznanych na naszym Wydziale w 1973 r.

Pan Rektor poświęcił swoje wystąpienie ważnemu aliansowi tradycji z nowoczesnością, który stanowi o sile uniwersytetu trwającego, ale umiejącego dostosowywać się do licznych nowych wyzwań i zmieniającej się rzeczywistości. Serdecznie pogratulował i podziękował nowym doktorom habilitowanym i doktorom ich osiągnięć. Pan Rektor podkreślił także wagę decyzji Senatu UG o przywróceniu Rad Wydziałów jako bardzo ważnych forów debaty akademickiej i kształtowania opinii środowisk naukowych Uniwersytetu, zgodnie z najlepszymi tradycjami akademickimi.

Główną część uroczystego posiedzenia wypełniły promocje habilitacyjne i doktorskie, które z powodu pandemii nie odbywały się na Wydziale od prawie dwóch lat. Pięciu doktorów habilitowanych w symbolicznym akcie zamiany czarnych biretów doktorskich na fioletowe – dokonało przejścia ze społeczności doktorów do grupy doktorów habilitowanych nauk prawnych. Pan Rektor wręczył doktorom habilitowanym ozdobne dyplomy i wraz z Panem Dziekanem złożyli im gratulacje.

Promocję doktorską rozpoczęło ślubowanie doktorów przed JM Rektorem i promotorami prac. Symbolicznego gestu nałożenia na głowy młodych adeptów nauki biretów doktorskich dokonali promotorzy, unaoczniając zgromadzonym ważny fakt zdobycia przez ich uczniów pierwszego stopnia naukowego i dołączenia przez nich do środowiska doktorów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 1980 r. z inicjatywy prof. Edwina Rozenkranza, przez krótki czas nowym doktorom na Wydziale Prawa i Administracji wręczano nie tylko biret, ale także pierścień doktorski – nawiązując do średniowiecznej tradycji akademickiej symbolicznych zaślubin doktora z nauką.

Troje doktorów, których dysertacje Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG uznała za wyróżniające się, nagrodzono dodatkowo oraz krótko przedstawiono główne tezy ich doktoratów.
Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie członków Rady Wydziału z Jego Magnificencją Rektorem UG. Orszakowi w barwnych togach i biretach opuszczającemu aulę towarzyszyła w tle piosenka Marka Grechuty „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”.

Jego Magnificencji Rektorowi, p. prof. dr. hab. Piotrowi Stepnowskiemu bardzo dziękujemy za uświetnienie uroczystości swoją obecnością.

Nowych doktorom habilitowanym i doktorom gratulujemy i życzymy wspaniałego rozkwitu kariery naukowej, a członkom nowej Rady Wydziału życzymy owocnej pracy dla dobra naszego Wydziału i Uniwersytetu.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Listopad 2021 - 09:38; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 9. Listopad 2021 - 11:27; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski