Dr Krzysztof Czub – udział w konferencji – 40. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

Dr Krzysztof Czub z Katedry Prawa Cywilnego uczestniczył w konferencji – „40. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych”, które odbywało się w dniach 20-24 września br. w Cedzynie. Konferencja była organizowana przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych oraz Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. W konferencji czynny udział brali wybitni przedstawiciele środowiska naukowego, eksperci Urzędu Patentowego RP, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości w osobach Przewodniczących wyspecjalizowanych Wydziałów – Sądów Własności Intelektualnej.

W czasie konferencji dr Krzysztof Czub wygłosił referat pt. „Prawa twórców projektów wynalazczych”. Wystąpienie, któremu towarzyszyła prezentacja multimedialna, było poświęcone analizie treści praw podmiotowych przysługujących twórcom wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych oraz projektów racjonalizatorskich. Omówione zostały zarówno prawa majątkowe, jak i prawa osobiste, a także wzajemne zależności związane z ich wykonywaniem. Szczególną uwagę poświecono kwestiom podmiotowym w kontekście najnowszego orzecznictwa sądowego.

Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji.

wpia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Listopad 2021 - 11:25; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Listopad 2021 - 11:25; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski