Monografia dr. Macieja Miklińskiego pt. "Prawo a ryzyko depozytu bankowego"

wpiaNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia pracownika Katedry Prawa Finansowego WPiA UG dra Macieja Miklińskiego pt. Prawo a ryzyko depozytu bankowego. Opracowanie podejmuje problematykę dopuszczalnych prawnie granic ryzyka, któremu banki mogą poddawać środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych. Społeczne znaczenie poruszonej problematyki wynika, między innymi z faktu, że jednym z podstawowych sposobów przechowywania pieniężnych efektów pracy pokoleń są współcześnie rachunki bankowe. Bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowi o sile i bezpieczeństwie finansowym państwa. Tymczasem prowadzące je banki, z samej ustawowej definicji, są podmiotami obciążającym ryzykiem powierzane im środki pieniężne o charakterze zwrotnym. Rodzi to pytanie jak ukształtowana jest granica pomiędzy oczekiwanym przez deponentów zapewnieniem bezpieczeństwa środkom pieniężnym zgromadzonym na rachunku bankowym a prawem banku do obciążania ich ryzykiem.
 
Opracowanie zawiera omówienie wskazanej problematyki z punktu widzenia prawnego. Autor, po przedstawieniu podstawowych pojęć poddaje wielopłaszczyznowej analizie prawne rozwiązania wpływające na zachowanie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem depozytów a obciążaniem ich ryzykiem. Rozważania obejmują zarówno regulację cywilnoprawną stosunku prawnego rachunku bankowego jak i rozwiązania prawnofinansowe w tym problematykę licencji bankowej, nadzoru bankowego, regulacji ostrożnościowych, postępowania naprawczego, restrukturyzacyjnego, upadłościowego a także systemu gwarancji depozytów bankowych.  
 
ISBN 978-83-8206-305-9 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Grudzień 2021 - 12:59; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 28. Styczeń 2022 - 10:28; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski