Dr Maciej Mikliński laureatem Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego

W dniu 20 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto V edycję Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. W kategorii prac doktorskich dysertacja pracownika Katedry Prawa Finansowego WPiA UG dr. Macieja Miklińskiego pt. Wpływ rozwiązań normatywnych na ryzyko obciążające środki pieniężne na rachunku bankowym, przygotowana pod kierunkiem pani prof. dr hab. Jolanty Glinieckiej, została uhonorowana III nagrodą. Nagrodzona praca doktorska w przekrojowy sposób ukazuje i analizuje publicznoprawne oraz prywatnoprawne rozwiązania normatywne, które umożliwiają poddawanie depozytów bankowych różnym czynnikom ryzyka oraz te, które swobodę banków w tym zakresie ograniczają.  

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Styczeń 2022 - 08:29; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 28. Styczeń 2022 - 10:35; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski