Rada Programowa kierunku prawo w nowym, szerokim składzie

wpiaZarządzeniem z dnia 12 stycznia 2022 r. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG powołał nowy skład Rady Programowej kierunku prawo. Cieszymy się, że zaproszenie do wejścia w skład Rady raczyli przyjąć: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, P.T. Członkowie najwyższych władz regionalnych samorządów prawniczych i przedstawiciele środowiska biznesowego. Razem z dotychczasowymi P.T. Członkami Rady, reprezentującymi władzę sądowniczą i zawody prawnicze, Rada w obecnym kształcie umożliwia pełniejszą realizację strategii Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Prawa i Administracji, szczególnie w obszarze relacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia, projektów badawczych i szkoleniowych, a także stałą i bieżącą komunikację i współpracę ze środowiskami interesariuszy zewnętrznych i absolwentów.

Wszystkim nowo powołanym Członkom Rady Programowej kierunku prawo dziękujemy za zaufanie i przyjęcie zaproszenia. Całej Radzie życzymy owocnej pracy, ambitnych celów i wielu sukcesów.
 

Nowy skład Rady Programowej kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG – Przewodnicząca Rady, przedstawiciel WPiA UG,
 2. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG – Sekretarz Rady, przedstawiciel WPiA UG,
 3. SSA Artur Lesiak – Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
 4. SSA Rafał Terlecki – Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku,
 5. SSO Joanna Łaguna-Popieniuk – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku,
 6. prok. Teresa Rutkowska-Szmydyńska – Prokurator Regionalna w Gdańsku,
 7. adw. Przemysław Rosati – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
 8. r. pr. Magdalena Witkowska – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
 9. notariusz Wacław Jankowski – Prezes Rady Izby Notarialnej w Gdańsku,
 10. adw. Dariusz Strzelecki – członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku,
 11. dr Zbigniew Canowiecki – Prezydent „Pracodawców Pomorza”,
 12. dr Andrzej Sokołowski – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych,
 13. dr inż. Zbigniew Zienowicz – Prezes Zarządu Hydromega,
 14. p. Wiktor Bąk – Wiceprezes Zarządu ATC CARGO,
 15. adw. Jerzy Glanc,
 16. notariusz Piotr Lis,
 17. p. Maciej Iwan – przedstawiciel studentów.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. Styczeń 2022 - 15:30; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 3. luty 2022 - 15:33; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty