Konkurs Wydawnictwa UG

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza Konkurs Wydawnictwa UG na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej.

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej. W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w Wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

 • książka naukowa,
   
 • książka dydaktyczna,
   
 • książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

 

Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagroda obejmuje sfinansowanie wydania publikacji o objętości do 15 ark. wydawniczych. Nagroda przyznana Zespołowi Autorskiemu traktowana jest jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w Wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł).

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa;
   
 • jedną zewnętrzną recenzję/opinię o książce napisaną przez zewnętrznego specjalistę z dziedziny, której praca dotyczy; przez zewnętrznego specjalistę rozumiemy osobę spoza Uniwersytetu Gdańskiego;  załączona recenzja nie może być recenzją wydawniczą, ale opinią dotyczącą już opublikowanej książki;
   
 • tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli została napisana w języku obcym innym niż angielski.

 

Zgłoszenia oraz ewentualne pytania prosimy wysyłać na adres: milena.szabat@ug.edu.pl do 30 kwietnia 2022 roku.

 

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie wydawnictwa: https://wydawnictwo.ug.edu.pl/wydawnictwo-uniwersytetu-gdanskiego/o-nas/konkurs-wydawnictwa/

 

W poprzedniej edycji konkursu pierwsze miejsca w następujących kategoriach zajęły:

- książka Jakuba H. Szlachetki, Normatywny model samorządu metropolitalnego w kategorii książka naukowa

- Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów pod redakcją Pawła Antonowicza w kategorii książka dydaktyczna

- książka autorstwa Barbary Korwel-Lejkowskiej, Wpływ rozprzestrzeniania się miast na środowisko przyrodnicze w otoczeniu aglomeracji trójmiejskiej w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22. luty 2022 - 09:19; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 22. luty 2022 - 09:30; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski