Konkurs z Prawa Cywilnego

Zapraszamy studentki i studentów II roku prawa do udziału w Konkursie z prawa cywilnego.
 

ZASADY:

  1. Do konkursu mogą przystąpić studenci drugiego roku prawa.
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest uzyskanie zgody prowadzącego ćwiczenia oraz zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Prawo Cywilne II na co najmniej ocenę dobrą do dnia 24 maja.
  3. Zapisy na konkurs trwają do dnia 25 maja 2022 r do godz. 13:00 w sekretariacie Katedry Prawa Cywilnego (pokój nr 4023).
  4. Konkurs polega na przygotowaniu odpowiedzi pisemnej na kazusy z pozycji „Prawo cywilne - zobowiązania: kazusy, orzecznictwo, materiały”, red. E. Bagińska, P. Wyszyńska-Ślufińska, Wydawnictwo UG 2022 oraz na rozwiązaniu części testowej.
  5. Najlepsze rozwiązania zostaną nagrodzone zwolnieniem z egzaminu i uzyskaniem oceny pozytywnej z egzaminu z przedmiotu Prawo Cywilne II.
  6. Konkurs odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 11:15 w auli Wydziału Prawa i Administracji UG.

 


wpia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Kwiecień 2022 - 14:04; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 27. Kwiecień 2022 - 14:04; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski