National Conference and Training “Being a lawyer in times of constitutional reckoning” 18 - 20 May 2022

W dniach 18-20 maja 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyła się konferencja oraz szkolenie dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów w ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu TRIIAL - TRust, Independence, Impartiality and Accountability (Horyzont 2020, projekt nr 853832, JUST-JTRA-EJTR-AG 2018). Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego był obok znakomitych europejskich ośrodków akademickich, tj. m.in. European University Institute (EUI), University of Maastricht (UM), The Hague University of Applied Sciences (THUAS) jednym z głównych partnerów w projekcie. Konferencja oraz szkolenie były wydarzeniem podsumowującym i zamykającym udział WPiA w TRIIAL. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie uczestniczyli dr hab. Tomasz T. Koncewicz, prof. UG (Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej) i kierownik Projektu TRIIAL oraz członkowie zespołu TRIIAL dr Anna Podolska (Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej) i dr Marcin Michalak (Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej). Na przestrzeń dwóch lat trwania projektu gdański zespół TRIIAL współtworzył szereg wydarzeń o europejskim i międzynarodowym wymiarze poświęconych problematyce zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a także niezależności, bezstronności i odpowiedzialności przedstawicieli profesji prawniczych. Wyniki badań zostaną przedstawione w specjalnie przygotowanym Raporcie, ktory ukaże się w ramach prestiżowej serii  Working Papers publikowanych przez Robert Schumann Center for  Advanced Studies na European University Institute.   

Podsumowujące projekt wydarzenie składało się z dwóch części: konferencyjnej i szkoleniowej (workshop). Było ono poświęcone roli prawników w zapewnieniu przestrzegania zasady praworządności i interpretacji oraz ewolucji rozumienia niezależności, niezawisłości i odpowiedzialności sędziów oraz zasady wzajemnego zaufania. Konferencję otworzył Profesor Krzysztof Piotr Bielawski, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego do spraw Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno - Gospodarczym. W części konferencyjnej wybitni przedstawiciele doktryny prawa europejskiego i międzynarodowego oraz sędziowie najwyższych sądów krajowych przedstawili swoje refleksje na temat ponadnarodowych standardów ochrony prawnej oraz niezawisłości i niezależności sędziowskiej. W ramach specjalnie zorganizowanego panelu przedstawiciele profesji prawniczych oraz organizacji pozarządowych dyskutowali o wyzwaniach stojących przed prawnikami w zakresie zapewnienia, że zasada praworządności pozostaje fundamentem demokratycznego państwa prawnego, europejskiej wspólnoty prawa i punktem odniesienia dla każdego prawnika. Z kolei w części szkoleniowej prowadzonej przez Prof. Macieja Taborowskiego, z INP Pan i członków TRIIAL Panią dr Annę Podolską i dr Marcina Michalaka z WPIA UG sędziowie, adwokaci i prokuratorzy mieli możliwość zaznajomienia się z najnowszym orzecznictwem sądów ponadnarodowych w zakresie zapewnienia niezależności i niezawisłości sędziowskiej oraz poznania mechanizmów, narzędzi i procedur zmierzających do zapewnienia przestrzegania zasady praworządności oferowanych przez prawo europejskie.

 

Konferencja i warsztaty odbyły się pod patronatem Stowarzyszenia Sędziów polskich JUSTITIA.

wpia

 

W załączeniu prezentacje z wystąpienia Prof. Tomasz T. Koncewicza, które otworzyły konferencję i pierwszy panel konferencji.

 


 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Czerwiec 2022 - 12:05; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 29. Czerwiec 2022 - 14:06; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski