Konferencja jubileuszowa z okazji 55-lecia Ośrodka opiniodawczego w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

W dniu 16 września 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja z okazji 55-lecia Ośrodka Opiniodawczego w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Współorganizatorami konferencji był Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Wydział Prawa i Administracji UG (osoba odpowiedzialna - dr hab. Marcin M. Wiszowaty, Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju).

W konferencji wzięli udział obecni i byli pracownicy związani z ośrodkiem / zespołem opiniodawczym, jak również grono znamienitych gości, na czele z Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, p. sędzią Beata Turek, Wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, p. sędzią Mariuszem Wickim i Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku, p. sędzią Krzysztofem Soleckim. Ponadto na zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w wydarzeniu wzięli udział Prezesi Sądów Rejonowych okręgu gdańskiego, Sędziowie Wydziału Cywilnego Rodzinnego Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych, Kierownicy Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów działających w sądach okręgowych apelacji gdańskiej, Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz Kierownik Oddziału Administracyjnego tego Sądu. oraz wizytatorami z Wydziału Wsparcia Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich: Panią Hanną Domagałą i Panią Krystyną Krysiewicz.

W imieniu Władz Wydziału Prawa i Administracji jako gospodarza miejsca i współorganizatora, konferencję otworzyła (w zastępstwie przebywającego na zagranicznym wyjeździe służbowym prodziekana M. M. Wiszowatego), Prodziekan ds. Kształcenia, p. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku przekazał do zbiorów Wydziału Prawa i Administracji ufundowany przez siebie pamiątkowy medal okolicznościowy z okazji Jubileuszu Ośrodka Opiniodawczego.

Bardzo cieszymy się, że Wydział Prawa i Administracji dzięki partnerskiej współpracy z Władzą Sądowniczą może gościć, uczestniczyć i współorganizować tak ważne i interesujące przedsięwzięcia.

Szczegółowa relacja z wydarzenia znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Gdańsku.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Październik 2022 - 13:47; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 7. Październik 2022 - 13:53; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski