Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa- relacja

wpia

W dniach 12-14 października br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa. Jego uczestnikami byli dziekani i prodziekani Wydziałów Prawa Uniwersytetów oraz wiodących uczelni prywatnych. W wydarzeniu poza przedstawicielami świata nauki wzięli udział również przedstawiciele lokalnych władz oraz korporacji prawniczych. Celem wydarzenia było przedyskutowanie aktualnych problemów nauki i edukacji prawniczej, od podsumowania przeszłości do wizji kształcenia przyszłych prawników. Poszczególne panele Zjazdu dotyczyły: ewaluacji dyscyplin naukowych, struktury i kompetencji organów uczelni, w szczególności wydziałów prawa, a także wyzwań związanych z kształceniem studentów i wyborem ścieżki zawodowej absolwentów.

Harmonogram Zjazdu przedstawiał się następująco. Po otwarciu Zjazdu przez  Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG. z ramienia władz uczelni przybyłych gości przywitała Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG. Otwarcie obrad uświetniła swoją obecnością także zastępczyni Prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, mgr Monika Chabior.

Obrady rozpoczęto panelem dyskusyjnym dotyczącym kryzysu praworządności zatytułowanym: „Jak odbudować praworządność. Refleksje w kontekście kształcenia prawników”. Wystąpili w nim prof. dr hab. Ewa Łętowska, a także dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS. Panel moderował prof. dr hab. Jerzy Zajadło. Podczas dyskusji z publicznością, paneliści zwrócili uwagę na fakt, iż w czasach, w których realizacja zasady państwa prawa jest zagrożona, na wydziałach prawa spoczywa jeszcze większa odpowiedzialność dotycząca kształcenia młodych adeptów prawa. Na zakończenie pierwszego dnia obrad uczestnicy Zjazdu zostali zaproszeni na uroczystą kolację w Olivia Business Centre.

Drugi dzień obrad został rozpoczęty panelem dyskusyjnym dotyczącym ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 (tytuł panelu: „Ewaluacja – przebieg, wyniki, uwagi de lege ferenda”). W panelu uczestniczyli prof. dr hab. Hubert Izdebski, dr hab. Piotr Stec, prof. UO, dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG, a moderował go Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG. W trakcie dyskusji zauważono potrzebę daleko idącej reformy związanej z koniecznością poprawy sposobu oceny działalności naukowej uczelni wyższych, przede wszystkim poprzez stworzenie jasnych i stałych kryteriów takiej oceny, a także zobiektywizowanie przyznawania punktacji czasopismom naukowym.

Panel trzeci dotyczył struktury wydziałów prawa po reformie związanej z tzw. „Ustawą 2.0” (tytuł panelu: „Struktura wydziałów prawa po reformie. Funkcjonalność i racjonalność?”). W panelu uczestniczyli przedstawiciele uczelni, w których dokonano najdalej idących zmian w strukturach wydziałów: dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. UŚ, dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ, a także dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR. Panel moderował dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG. Paneliści podzielili się doświadczeniami z przeprowadzonych na ich wydziałach reform.

Obrady drugiego dnia Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa zostały zakończone debatą ekspercką poświęconą odpowiedzi na pytanie, „czy warto współcześnie studiować prawo?”. W panelu uczestniczyła mgr Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, mec. Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, mec. Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, a także dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Moderatorem panelu był dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG. Paneliści podzielili pogląd, że pomimo wyzwań jakie stawia współczesny rynek usług prawniczych, w dalszym ciągu warto studiować prawo. Debacie przysłuchiwali się studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, którzy również mieli możliwość zabrania głosu i przedstawienia swoich oczekiwań względem studiów prawniczych.

Po zakończeniu części panelowej odbyło się spotkanie Rady Dziekanów Wydziałów Prawa, na którym podjęto uchwałę z okazji 25-lecia Konstytucji RP.

Zwieńczeniem drugiego dnia obrad był koncert „Adele Songbook” w wykonaniu Studia Wokalnego UG, który odbył się w Sali Teatralnej Budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. Występ został entuzjastycznie przyjęty przez uczestników Zjazdu.

Ostatni dzień Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa odbył się w zabytkowej Wielkiej Hali Dworu Artusa w centrum Starego Miasta Gdańska. Ostatni panel tegorocznych obrad poświęcony został kierunkom rozwoju kształcenia w naukach prawnych. Uczestniczyli w nim prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, prof. dr hab. Tomasz Nieborak, oraz prof. dr hab. Jerzy Pisuliński. Moderatorem panelu była dr. hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG. Paneliści zmierzyli się z problematyką współczesnych wyzwań, jakie stoją przed edukacją prawniczą. Uczestnicy mieli także możliwość wysłuchania wystąpienia dra. Andrzeja Gierszewskiego, rzecznika prasowego Muzeum Gdańska, dotyczącego gdańskich muzeów. Następnie Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG zamknął obrady i pożegnał gości symbolicznym „wystrzałem z feluki” - od lat 70. XVII w. wystrzał z feluki uświetnia ważne wydarzenia w życiu Gdańska i Polski. Po zakończonych obradach goście mieli okazję wysłuchać koncertu karylionowego granego z wieży Ratusza Głównego Miasta Gdańska, wspominając najciekawsze momenty minionych dwóch dni i planując kolejny Zjazd Dziekanów, który organizować będzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Serdecznie dziękujemy Pomorskiemu Centrum Informacji Turystycznej za rzeczowe wsparcie Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa. Zachęcamy do korzystania z oferowanej przez Centrum Karty turysty oraz zapoznania się i skorzystania z bogatej oferty wycieczek.

logo prot
Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej Centrum Karty Turysty

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Październik 2022 - 10:21; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 27. Październik 2022 - 15:58; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski