Akademicki Budżet Obywatelski: 1. miejsce dla projektu studentki WPiA UG!

Z radością informujemy, że w 1. edycji Akademickiego Budżetu Obywatelskiego (ABO), projekt studencki, zgłoszony przez p. Milenę Kruszewską, studentkę IV roku prawa – uzyskał 1. miejsce !

 

Dzięki finansowaniu z Akademickiego Budżetu Akademickiego w gmachu naszego Wydziału w miejscu tzw. ogrodu zimowego na parterze powstanie „ogólnouniwersytecka strefa ZERO-STRESS”. Budżet przyznany na realizację projektu wynosi aż 50.000 złotych.

 

Na projekt studencki mogli zagłosować tylko studenci. Zwycięski projekt poparło ponad 1500 studentów. Jak poinformowali przedstawiciele Rektoratu – organizatorzy ABO – rywalizacja trwała do samego końca i była zacięta.

 

Projekty zgłaszano przed wakacjami. Łącznie, po weryfikacji formalnej i merytorycznej, do głosowania dopuszczono 12 projektów studenckich z całego Uniwersytetu.

 

Przez kilka dni na Wydziale zachęcaliśmy studentów do oddania głosu na projekt wydziałowy.

 

W intensywną akcję promocyjną - zachęcając do głosowania - włączyli się aktywnie studenci na czele z wnioskodawczynią, p. Mileną Kruszewską wspierani przez Radę Samorządu Studentów WPiA UG z przewodniczącym p. Michałem Podlewskim oraz ELSA Gdańsk. Za koordynację i wsparcie dla projektu i jego promocji ze strony władz i pracowników Wydziału odpowiadali dr hab. Marcin M. Wiszowaty, prof. UG, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju oraz dr Olga Śniadach – pełnomocnik Dziekana ds. interesariuszy zewnętrznych.

Projekt wspierał od początku Dziekan Wydziału, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG, a wyjściowy projekt aranżacji przestrzeni został przygotowany we współpracy z Olivia Business Center przy istotnym wsparciu prodziekan ds. kształcenia dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby, prof. UG i prodziekana M.M.Wiszowatego.

 

Zgodnie z treścią projektu – celem nowej aranżacji przestrzeni „ogrodu zimowego” jest stworzenie nowoczesnego, ale także przytulnego miejsca, które wpłynie niebagatelnie na rozwój studentów oraz ich samopoczucie. Remont wskazanego miejsca ma umożliwić większą integracją studentów nie tylko na samym wydziale Prawa i Administracji, ale także studentów innych wydziałów, którzy dzięki organizowanym w tym miejscu interdyscyplinarnym spotkaniom organizacji uczelnianych, będą mogli swobodnie wyrażać swoje idee oraz pomysły. Nowe miejsce pozwoli na częstsze oraz intensywniejsze spotkania kół naukowych, nowa infrastruktura umożliwi kreatywną i swobodną burzę mózgów dużej grupy ludzi, a nowe miejsce będzie miało potencjał stać się inkubatorem nowych znajomości nawiązywanych między młodymi naukowcami pomiędzy wydziałami1. 

 

Projekt zakłada m.in.:

- stworzenie zielonej strefy oraz rewitalizację roślin obecnych już na wydziale,

- budowę nowych mebli modułowych, które w zależności od potrzeby będą mogły być konfigurowane przez studentów,

- stworzenie stref: odpoczynku, pracy oraz rozmowy

- optyczne powiększenie przestrzeni oraz poprawienie akustyki i oświetlenia. 

 

W ramach utworzenia Strefy No - Stress oraz obecności w jej obrębie siedziby Kół Naukowych i siedziby organizacji studentów prawa "ELSA", w nowoutworzonej przestrzeni organizowane będą spotkania naukowe, wykłady gościnne, wydarzenia oraz prelekcje. Dzięki współpracy z innymi wydziałami, studenci będą mogli spotykać się na specjalnie organizowanych spotkaniach, które umożliwią im nawiązywanie nowych kontaktów oraz wspólne tworzenie projektów międzywydziałowych.

Celem wnioskodawczyni jest powstanie nowego miejsca, które umożliwiłoby studentom integrację, aktywny odpoczynek i warunki korzystne dla samorozwoju. 

 

Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy!

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 4. Listopad 2022 - 14:03; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. luty 2023 - 13:37; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty