Najnowsze wydanie „Gdańskich Studiów Prawniczych” – nr 3 (55)

Uprzejmie informujemy, że ukazał się najnowszy numer (3(55)/2022) periodyku naukowego „Gdańskie Studia Prawnicze” pt. „Współczesny paradygmat morskiego prawa publicznego w praktyce żeglugowej i portach morskich”.

 

Redakcję naukową numeru objęła p. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG (Kierownik Katedry Prawa Morskiego). Zawiera on artykuły naukowe oraz glosy, w których przedstawiono wybrane współczesne problemy międzynarodowego i krajowego prawa morskiego.

Przyjęcie paradygmatu morskiego prawa publicznego, jako wspólnego mianownika dla prezentowanych zagadnień, miało na celu ukazanie wpływu rozwiązań normatywnych przynależnych do prawa publicznego na sytuację podmiotów żeglugi morskiej i portów morskich.

Problematyka ukazująca wpływ prawa publicznego na prawo prywatne w zakresie stosunków prawnomorskich ma istotne znaczenie poznawcze. Promując wyniki badań naukowych doktryny prawa morskiego oraz prawa morza, Autorki i Autorzy zaprezentowali istotne aspekty stosowania norm prawnych o pochodzeniu międzynarodowym oraz procedur i zalecanych metod postępowania z punku widzenia teorii i praktyki prawa morskiego.

 

„Gdańskie Studia Prawnicze” dostępne są także w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma pod adresem:

 

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma!

GSP

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Listopad 2022 - 11:13; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 17. Listopad 2022 - 11:14; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski