Rada Dyscypliny Nauki Prawne nadała stopnie doktora nauk prawnych

Z przyjemnością informujemy, że 28 listopada 2022 r. Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG nadała stopnie naukowe doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Wśród nowych doktorów znalazło się aż dwóch pracowników naszego Wydziału – p. dr Paulina Glejt-Uziębło (Katedra Prawa Administracyjnego) i p. dr Mateusz Kosmol (Katedra Prawa Cywilnego).

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. dr Pauliny Glejt-Uziębło odbyła się 15 listopada br. Promotorem rozprawy pt. „Podjęcie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych jako powinność wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym” był p. prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego).

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. dr. Mateusza Kosmola odbyła się 21 listopada br. Promotorem rozprawy pt. „Umowa wskaźnikowa (ang. performance-based contract) ze szczególnym uwzględnieniem umowy o utrzymanie dróg publicznych” była p. prof. dr hab. Ewa Bagińska (Kierownik Katedry Prawa Cywilnego).

 

Tego samego dnia, Rada Dyscypliny Nauki Prawne nadała stopnie doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne jeszcze dwóm osobom.

Pani dr Bożena Alicja Bator uzyskała stopień doktora za rozprawę pt. „Zabezpieczenie społeczne inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów oraz osób represjonowanych – pomiędzy zaopatrzeniem społecznym z tytułu zasług a odszkodowaniem społecznym” (promotorem rozprawy był p. dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG z Katedry Prawa Pracy).

 

Pani dr Agnieszka Plata uzyskała stopień naukowy doktora za rozprawę pt. „Spór o zbiory Muzeum Brytyjskiego jako trudny przypadek w prawie” (promotorem rozprawy był prof. dr hab. Kamil Zeidler, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa).

 

Rada Dyscypliny podjęła także decyzję o uznaniu rozpraw p. dr Agnieszki Platy i p. dr. Mateusza Kosmola za wyróżniające się.

 

Serdecznie gratulujemy – nowym Doktorom oraz Promotorom!

foto

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 29. Listopad 2022 - 14:04; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 29. Listopad 2022 - 14:27; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski