Dwa zwycięskie projekty naukowe badaczy z WPiA UG w najnowszej edycji grantów NCN

Z przyjemnością informujemy, że dwoje pracowników naszego Wydziału - p. mgr Katarzyna Jakubczak-Fopke z Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii oraz p. mgr Dawid Marko z Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki uzyskali granty badawcze w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 21.

Katarzyna Jakubczak-FopkeProjekt p. mgr Katarzyny Jakubczak-Fopke nosi tytuł: "Chemiczna i chirurgiczna kastracja przestępców seksualnych-skuteczna kara, środek leczniczy czy dehumanizująca tortura? Analiza prawnoporównawcza modeli amerykańskich i europejskich.” Celem naukowym projektu jest ocena dopuszczalności stosowania kastracji chirurgicznej i farmakologicznej, jako środka reakcji karnoprawnej wobec sprawców przestępstw seksualnych. Projekt zakłada zbadanie i porównanie modeli stosowania kastracji w wybranych stanach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz państwach europejskich.  Planowany projekt badawczy jest pierwszą w Polsce próbą kompleksowego opracowania zagadnienia kastracji chirurgicznej i farmakologicznej w perspektywie prawno-porównawczej, z uwzględnieniem zagadnień z obszaru praw człowieka, prawa konstytucyjnego, prawa karnego, a także wątpliwości natury medycznej i etycznej.


Dawid MarkoProjekt p. mgr. Dawida Marko nosi tytuł: "Bezpośredni skutek dyrektywy UE w procesie karnym – między efektywnością unijnych gwarancji procesowych a autonomią proceduralną państwa członkowskiego”  Podstawowym celem naukowym projektu jest określenie mechanizmu proceduralnego (modelu operacyjnego) bezpośredniego skutku dyrektyw unijnych w obszarze procesu karnego. Dodatkowym celem badań jest sformułowanie praktycznych wniosków dla sądów (i innych organów procesowych w procesie karnym), dotyczących różnych możliwych form bezpośredniego skutku dyrektyw unijnych w procesie karnym, mających służyć jako wskazówki w praktyce stosowania prawa. Badania mają również na celu zweryfikowanie aktualnego poziomu transpozycji dyrektyw procesowych, zwłaszcza w konfrontacji z istniejącym w Polsce modelem procesu karnego, co pozwoli na sformułowanie wniosków co do pożądanych kierunków zmian w polskim prawie karnym procesowym.

Serdecznie gratulujemy !


 

 

Szczegóły na stronie NCN

 

ncn

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9. Grudzień 2022 - 12:33; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 9. Grudzień 2022 - 16:58; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty