Konkurs dla pracowników: ERASMUS+ POZA UE - zgłoszenia tylko do przyszłego piątku !

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza kadrę naukowo-dydaktyczną do składania wniosków o dofinansowanie wyjazdów w celach dydaktycznych lub szkoleniowych umożliwiających zacieśnienie, rozwijanie oraz wsparcie istniejącej współpracy międzynarodowej pomiędzy UG a instytucjami Szkolnictwa Wyższego znajdującymi się w krajach spoza UE.

Długość mobilności - 5 dni roboczych następujących po sobie.

Realizacja mobilności z dofinansowaniem możliwa jest w przedziale czasu od 13 marca do 22 września 2023 r.

Wśród zwycięzców I tury znalazło się dwoje pracowników naszego Wydziału: dr hab. Anna Rytel-Warzocha prof. UG oraz dr Michał Szypniewski.

 

Ponieważ w pierwszej turze nie rozdysponowano wszystkich środków - ogłoszono drugą turę, w której wnioski można składać od 13 lutego do 24 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku (zał. 1) znajdują się na stronie: ERASMUS poza UE-  KA131

Informacja o zaakceptowanych do realizacji wnioskach zostanie przekazana do 3 marca 2023 do godz.15.00, drogą mailową do wszystkich osób, które złożą wniosek w II turze rekrutacji.

Telefon kontaktowy Biura Współpracy Międzynarodowej: +48 58 523 31 22

Zapraszamy do składania wniosków!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 16. luty 2023 - 14:39; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: czwartek, 16. luty 2023 - 14:43; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty