Katarzyna Rynkowska pierwszą przewodniczącą Forum Dziekanatów i Biur Dziekana UG

Z przyjemnością informujemy, że Kierownik Dziekanatu WPiA UG, p. Katarzyna Rynkowska została pierwszą przewodniczącą nowopowołanej jednostki Uniwersytetu Gdańskiego - Forum Dziekanatów i Biur Dziekana UG.

Pierwsza kadencja Forum powołanego Zarządzeniem Rektora UG, rozpoczęła się 2 marca i potrwa do końca kadencji władz rektorskich i dziekańskich 2020-2024.

W skład Forum oprócz p. Katarzyny Rynkowskiej została powołana także Kierownik Biura Dziekana WPiA UG, p. Agnieszka Puchalska.

Do zadań Forum należy m.in.: inicjowanie działań na rzecz rozwoju kompetencji pracowników dziekanatów i biur dziekana, integracja środowiska pracowników dziekanatów, biur dziekana i innych jednostek administracyjnych Uniwersytetu oraz osób zaangażowanych w procesy obsługi studentów i nauczycieli akademickich, utrzymywanie komunikacji wewnętrznej między dziekanatami, biurami dziekana i biurami ogólnouniwersyteckich jednostek organizacyjnych, wprowadzanie nowych sposobów przepływu informacji w zakresie obsługi procesu dydaktycznego oraz administracyjnego, opiniowanie i konsultowanie, na wniosek rektora, rozwiązań związanych z obsługą procesów kształcenia, sprawozdawczości w zakresie kształcenia oraz studentów, a także innych spraw wskazanych przez rektora, uczestniczenie, na wniosek rektora, w pracach wdrożeniowych nowych funkcjonalności i systemów wykorzystywanych w obsłudze procesu kształcenia oraz administracji.

Serdecznie gratulujemy obu Paniom Kierownik i życzymy owocnej pracy oraz wielu sukcesów !

forumdziekanatow

 

Więcej informacji na temat Forum można przeczytać na stronie głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 7. Marzec 2023 - 15:14; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Marzec 2023 - 15:23; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty