RDNPUG nadała stopień doktora habilitowanego Przemysławowi Panfilowi i Aleksandrze Nadolskiej

Z przyjemnością informujemy, że dnia 27 marca 2023 r., Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG podjęła uchwałę o nadaniu p. dr. Przemysławowi Panfilowi (Katedra Prawa Finansowego) stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. 

Podstawę wniosku stanowiło osiągnięcie naukowe w postaci monografii pod tytułem „Reguły i iluzje fiskalne w Polsce. Ujęcie prawnofinansowe” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, ). Głównym celem założonym i zrealizowanym przez autora monografii było opracowanie założeń dotyczących docelowego kształtu polskich reguł fiskalnych.

Wszyscy recenzenci i pozostali członkowie komisji habilitacyjnej bardzo pozytywnie ocenili dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny habilitanta. Zarówno uchwała  komisji habilitacyjnej zawierająca opinię w sprawie nadania dr. Przemysławowi Andrzejowi Panfilowi stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne, jak uchwała Rady Dyscypliny Nauki Prawne o nadaniu tego stopnia – zapadły jednogłośnie.

Na tym samym posiedzeniu, Rada Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego podjęła także decyzję o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, p. dr Aleksandrze Nadolskiej. Komisja oraz RDNP UG równie wysoko oceniły zarówno monografię habilitantki pt.: "Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje, wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF" (C.H.Beck, Warszawa 2021), jak również jej dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny.

Serdecznie gratulujemy obojgu nowych doktorów habilitowanych !

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 27. Marzec 2023 - 19:12; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. Marzec 2023 - 19:22; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty