Dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG członkinią Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym

Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel powołał członków Doradczego Komitetu Naukowego kolejnej kadencji. W znamienitym gronie Członków Komitetu znalazła się dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG - Kierowniczka Pracowni Prawa Ubezpieczeniowego. 

Prof. Dorota MaśniakDoradczy Komitet Naukowy jest organem doradczym Rzecznika Finansowego w sprawach z zakresu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Do zadań Komitetu należy diagnozowanie i określanie kluczowych problemów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego z perspektywy środowiska naukowego oraz proponowanie sposobów ich rozwiązywania, wskazywanie potrzeb w zakresie edukacji finansowej, a także przedstawianie Rzecznikowi opinii, wniosków oraz propozycji zmian przepisów prawa w celu usprawnienia ochrony klientów podmiotów rynku finansowego.

W składzie Komitetu znaleźli się przedstawiciele różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, reprezentujący wiodące polskie ośrodki naukowe i akademickie.  Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

Zastępca Rzecznika Finansowego, Ziemowit Bagłajewski podziękował członkom Komitetu i wskazał na ich rolę w procesie budowania mechanizmów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego: 

„Pragnę serdecznie podziękować Państwu za przyjęcia zaproszenia do udziału w pracach Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym w kadencji 2023-2026. Bardzo liczymy na Państwa głos w sprawach ważnych dla ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Niezmiernie cieszymy się, że w składzie Komitetu znaleźli się tak uznani przedstawiciele środowiska akademickiego”.
 


Więcej informacji na stronie:


Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Marzec 2023 - 13:59; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 29. Marzec 2023 - 14:38; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski