Nabór tekstów do książki pt. "Matrix: Regulacje"

Prof. dr hab. Kamil Zeidler (Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa) oraz dr hab. Jakub Szlachetko (Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego) serdecznie zapraszają do udziału w przedsięwzięciu naukowo-wydawniczym pod tytułem: „Matrix: Regulacje”, którego inicjatorem jest Centrum Prawa Nowych Technologii – funkcjonujące na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu zainaugurowanego świetnie przyjętą w środowisku naukowym książką pt.: "Blade Runner. O prawach quasi-człowieka", red. K. Zeidler.

Celem tego swoistego eksperymentu intelektualnego jest podjęcie zespołowej pracy nad oceną: stopnia cyfryzacji ludzkiego życia w różnych, uprzednio ustalonych domenach, a także tzw. otoczenia regulacyjnego ww. zjawiska. Założeniem projektu jest jednak podjęcie dywagacji inspirowanych kultowymi już filmami sióstr Wachowskich z serii „Matrix”, które niezwykle obrazowo i wymowie ukazały funkcjonowanie człowieka w rzeczywistości fizycznej i cyfrowej jednocześnie (metawersum), sztuczną inteligencję (super AI), a także losy cywilizacji. Ważne jest więc to, by teksty (eseje naukowe) publikowane w książce zawierały asocjacje do postaci, wydarzeń czy przede wszystkim problemów podejmowanych w filmach. Z kolei efekty intelektualnych zmagań zostaną zaprezentowane w publikacji monograficznej o wskazanym tytule. Tytuł nawiązuje do dyscypliny naukowej realizowanej przez Centrum oraz zdecydowaną większość autorów, tym niemniej – ze względu na konwencję publikacji – regulacja prawna może być jedynie jedną z osi wywodów, niekoniecznie jedyną.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do tej inicjatywy są proszone o pilny kontakt pod adresem: jakub.szlachetko@ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. Kwiecień 2023 - 08:44; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: niedziela, 18. Czerwiec 2023 - 15:48; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty