RELACJA: XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

W dniu 20 kwietnia 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL - 50 lat i co dalej?” zorganizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Zanieczyszczanie morza jest problemem globalnym. W praktyce, skuteczne zapobieganie zanieczyszczaniu morza wymaga stosowania standardów prewencyjnych, które zawiera Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki – MARPOL (MARinePOLlution). Celem MARPOL jest prewencja, ograniczenie oraz wyeliminowanie zanieczyszczeń dostających się do morza i do powietrza ze statków morskich w wyniku zrzutu substancji szkodliwych podczas normalnej eksploatacji statków, jak również zanieczyszczeń przypadkowych, takich jak: oleje, substancje szkodliwe przewożone luzem, szkodliwe substancje w opakowaniach, ścieki, śmieci i zanieczyszczenia powietrza.

W czasie XI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego teoretycy i praktycy prawa morskiego razem ze specjalistami i przedsiębiorcami sektora gospodarki morskiej podjęli i z sukcesem przeprowadzili wiele interdyscyplinarnych tematów i dyskusji o znaczeniu MARPOL jako konwencyjnego narzędzia zarządzania zanieczyszczeniami ze statków we współczesnej żegludze morskiej, w tym również w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Zwyczajowo, również tegorocznej edycji konferencji towarzyszyły dwa inne wydarzenia, które odbyły się dzień wcześniej – tj. 19 kwietnia 2023 r.: 5th International Seminar „Roman maritime law” i panel dla młodych naukowców (Program panelu młodych naukowców)

Patronat nad XI Ogólnopolską Konferencją Prawa Morskiego objęła Oficyna Morska, która opublikowała obszerny materiał o konferencji: https://oficynamorska.pl/2023/xi-ogolnopolska-konferencja-prawa-morskiego-na-uniwersytecie-gdanskim/ 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. Kwiecień 2023 - 10:23; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Maj 2023 - 09:02; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski