Polsko-niemieckie seminarium naukowe na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

W piątek 12 maja 2023 r. na naszym Wydziale gościli prawnicy z Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników „Wałbrzych-Marburg” z siedzibą w Marburgu, którzy zostali przyjęci przez prof. dr hab. Ewę Bagińską – Kierownik Katedry Prawa Cywilnego oraz przez dr hab. Sylwię Majkowską-Szulc, prof. UG i dr. hab. Arkadiusza Wowerkę, prof. UG z Zakładu Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Z okazji wizyty odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe dotyczące systemów prawnych Polski i Niemiec oraz bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W ramach seminarium dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG wygłosił wykład pt. „Gegenseitige Anerkennug und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen und Rechtsstatsprizip” („Wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i zasada państwa prawa”), któremu towarzyszyła następnie ożywiona dyskusja prowadząca do interesujących i owocnych konkluzji.

W seminarium udział wzięli m.in. Prezes Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników „Wałbrzych-Marburg” Maciej Ejsmont – SSO w Świdnicy, Carsten Paul – sędzia niemieckiego Trybunału Federalnego w Karlsruhe, Georg Falk – sędzia Trybunału Konstytucyjnego Kraju Związkowego Hesja, Hainer Franosch – prokurator Prokuratury Kraju Związkowego Hesja oraz adwokaci, notariusze i prokuratorzy z Hesji i Dolnego Śląska, a ponadto inicjatorka seminarium prof. dr hab. Magdalena Fedorowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Polsko-niemieckie seminarium naukowe

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 14. Maj 2023 - 11:38; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: czwartek, 31. Sierpień 2023 - 14:15; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty