Porozumienie o współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków

Dnia 15 maja 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Dziekan WPiA UG prof. Wojciech Zalewski podpisał porozumienie o współpracy z Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Jackiem Rulewiczem.

Co dziesięć lat organizowany jest Kongres Konserwatorów Polskich, najbliższy planowany jest na 2025 rok. Pracownicy Wydziału zajmujący się prawem ochrony zabytków mają włączyć się w prace merytoryczne mające na celu przygotowania założeń systemowo-prawnych pod obrady Kongresu. Obok tego głównego celu współpraca związana z prawem ochrony dziedzictwa kultury ma obejmować m.in. organizację konferencji, sympozjów, warsztatów, tworzenie programów edukacyjnych, tworzenie zespołów specjalistów, zgłaszanie tematów, które w ramach działalności dydaktycznej mogłyby być podejmowane w pracach studenckich i dyplomowych.

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków podpisało dotychczas podobne porozumienie jedynie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Maj 2023 - 13:15; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 16. Maj 2023 - 08:28; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski