RELACJA: 5. Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Rzymskie prawo morskie"

W dniu 19 kwietnia 2023 r. odbyło się cykliczne 5. Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Rzymskie prawo morskie" zorganizowane przez Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG.

Seminarium towarzyszyło XI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego. Organizowane od 2017 roku, z inicjatywy dr. hab. Jacka Wiewiorowskiego, prof. UG, seminaria poświęcone są różnym aspektom rzymskiego prawa morza oraz działalności morskiej Rzymian. Językiem konferencji jest język angielski.

We wcześniejszych edycjach seminarium, poza badaczami z różnych ośrodków akademickich w Polsce, udział wzięli badacze z Bułgarii, Czech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W 2019 roku na łamach „Gdańskich Studiów Prawniczych” (nr 3 (43) / 2019) ukazał się wybór tekstów będących pokłosiem dwóch pierwszych edycji seminarium: "Roman Maritime Law. Maritime Legal Traditions and Modern Legal Issues" (red. J. Wiewiorowski).

Inicjatywy seminariów rzymskich nie przerwał okres pandemii Covid-19, podczas którego zorganizowano dwa spotkania online. W tegorocznym spotkaniu, tym razem w wersji hybrydowej, wzięli udział badacze ośrodków naukowych z Bułgarii, Czech i z Polski. Posiedzenie otworzył dr hab. M. M. Wiszowaty, Prodziekan WPiA UG, a podczas części naukowej zaprezentowano siedem referatów (więcej szczegółów pod linkiem).

W swoich wystąpieniach badacze eksplorowali zagadnienia wolności połowu i polowania w ustawodawstwie cesarskim, morskiego i lądowego importu towarów, kształtowania się samoobrony i negocjacji w ramach współdziałania z piratami, rabunku morskiego, odpowiedzialności za oczyszczanie rzeki Orontes w Syrii w okresie późnoantycznym oraz zależności pomiędzy wolnością żeglugi a ochroną terytorium morskiego.

Wystąpienia uczestników były przyczynkiem do ożywionej dyskusji nad zagadnieniami istotnymi dla badań historycznych, ale ważnymi dla współczesności. W spotkaniu wzięli udział również studenci prawa UG.


Roman maritime law

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Maj 2023 - 22:27; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: piątek, 19. Maj 2023 - 10:08; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski