Relacja: Udział studentek WPiA UG w IBA ICC Moot Court Competition 2023 w Hadze

W dniach 2-9 czerwca 2023 r. drużyna reprezentująca Uniwersytet Gdański uczestniczyła w finałowym, ustnym etapie międzynarodowego konkursu IBA ICC Moot Court Competition w Hadze. W skład Drużyny wchodziły studentki WPiA UG: Paulina Noll, Aleksandra Pieńkawa, Milena Kruszewska, Barbara Piskulak oraz Weronika Bosiacka.

W czasie rundy ustnej studentki WPiA UG wzięły udział łącznie w sześciu symulacjach posiedzeń przed Izbą Przygotowawczą Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (MTK), dwukrotnie wcielając się w rolę prokuratora MTK, obrony oraz pełnomocnika pokrzywdzonego państwa. W tej fazie konkursu studentki zmierzyły się z drużynami reprezentującymi uniwersytety z najróżniejszych zakątków świata, m.in. Beijing Foreign Studies University (Chińska Republika Ludowa), Université libre de Bruxelles (Królestwo Belgii), Sofia University „St. Kliment Ohridski” (Republika Bułgarii), Ghana Institute of management and Public Administration (Republika Ghany), Comenius University in Bratislava (Republika Słowacka) czy University of St. Gallen (Konfederacja Szwajcarska).

W przerwie od konkursowych zmagań studentki WPiA UG spotkały się z Ambasador RP w Królestwie Niderlandów, Jej Ekscelencją Margaretą Kassanganą.

W czasie przygotowań do udziału w konkursie drużyna pozostawała pod opieką naukową dr hab. Karoliny Wierczyńskiej, prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz mgr Dawida Marko, asystenta w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki WPiA UG.

Współorganizowany przez Grotius Centre for International Legal Studies Uniwersytetu w Leiden, Międzynarodowy Trybunał Karny oraz International Bar Association IBA ICC Moot Court Competition to jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów typu moot court, kierowany do studentów prawa z całego świata. Konkurs poświęcony jest problematyce międzynarodowego prawa karnego i umożliwia zapoznanie się nie tylko ze specyfiką postępowania przed MTK, ale także praktycznymi aspektami prawa publicznego międzynarodowego. Dzięki udziałowi w konkursie studentki reprezentujące UG mogły zaprezentować naszą uczelnię na międzynarodowym forum, a także poznać swoich rówieśników z całego świata, nawiązać pierwsze zawodowe kontakty oraz zdobyć doświadczenie kształtujące nierzadko całą przyszłą karierę.

Udział studentek WPiA UG w IBA ICC Moot Court Competition 2023 nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego udzielonego przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG oraz przez Patronów – Miasto Gdańsk, Miasto Gdynię, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, Kancelarię Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara oraz Kancelarię Adwokacką Pawła Przybyłowskiego.

Więcej informacji na temat Drużyny UG oraz samego konkursu można znaleźć na na profilu FB ICC Moot Court.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 20. Czerwiec 2023 - 09:35; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 20. Czerwiec 2023 - 09:41; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski