Relacja: Debata w ramach projektu „Gospodarka, finanse a zrównoważony rozwój"

19 czerwca 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu pt. „Gospodarka, finanse a zrównoważony rozwój (Wirtschaft, Finanzen und nachhaltige Entwicklung)” odbyła się debata naukowa na temat wpływu i realizacji wartości, jaką jest zrównoważony rozwój na gospodarkę oraz finanse w Polsce i Niemczech.

Debata rozpoczęła się od oficjalnego powitania jej uczestników przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – dr hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG oraz kierownika projektu ze strony Uniwersytetu Gdańskiego – dr Hannę Wolską.

Następnie wykłady wprowadzające wygłosili prof. Thilo Marauhn oraz prof. dr hab. Andrzej Powałowski. Pierwszy blok tematyczny debaty został poświęcony gospodarce (odnawialnym źródłom energii, ładowi korporacyjnemu, planowaniu przestrzennemu) i zrównoważonemu rozwojowi. W tej części debaty głos zabrali: prof. Bettina Schöndorf-Haubold, prof. Elena Dubovitskaya i Eva-Maria Thierjung (ze strony Niemiec) oraz dr Anna Trela, dr Hanna Wolska, dr Joanna Ablewicz i dr Aleksander Jakubowski (ze strony Polski).

Kolejny blok tematyczny obejmował dyskusję nad prawem finansowym, zamówieniami publicznymi i ideą zrównoważonego rozwoju. W tej części głos zabrali: dr Carsten Schirrmacher i dr Magdalena Jaś-Nowopolska (ze strony Niemiec) oraz dr Damian Cyman, dr hab. Michał Biliński i dr Agnieszka Piwowarczyk (ze strony Polski).

Debata zakończyła się wypowiedziami Dyrektorów i Kierowników Centrów na temat wyzwań i działań podejmowanych na Uniwersytetach w zakresie zrównoważonego rozwoju. W tej części głos zabrali: dr hab. Dorota Pyć, prof. UG (Dyrektor Centrum Badań nad Gospodarką Morską), dr Alexandra Jungert (Kierownik Działu Zrównoważonego Rozwoju Justus-Liebig-Uniwersytetu Giessen) oraz dr Krzysztof Szczepaniak (Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego).

Moderatorami debaty byli: dr hab. Michał Biliński oraz dr Hanna Wolska.

Dalsze badania komparatystyczne będą kontynuowane na „Polsko – Niemieckie Forum Zrównoważonego Rozwoju” – platformie naukowej utworzonej na potrzeby projektu. Planowane jest również wydanie publikacji naukowej, podsumowującej badania naukowe zrealizowane w ramach projektu.

Przedsięwzięcie wspierane jest przez Polsko – Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (niem. Gefördert aus Mitteln der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung). Projekt „Gospodarka, finanse a zrównoważony rozwój” jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierownik projektu dr Anna Trela, Uniwersytetem w Giessen - kierownik projektu dr Magdalena Jaś-Nowopolska, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie – kierownik projektu dr hab. Michał Biliński, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach - kierownik projektu dr hab. Ewa Przeszło, prof. UŚ i dr Agnieszka Piwowarczyk, Uniwersytet Warszawskim – kierownik projektu dr Aleksander Jakubowski, oraz Wydawnictwem C.H. Beck - kierownik projektu dr Joanna Ablewicz.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. Czerwiec 2023 - 14:47; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Czerwiec 2023 - 14:55; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski