Nowy numer czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze” już dostępny!

wpiaZ przyjemnością informujemy, że w czerwcu ukazał się numer 2(59)/2023 czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze” pt. „Zasada suwerenności – fakt czy mit (doświadczenia polskie i czeskie)”.

Redakcję naukową numeru objęli:

  • dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, oraz
     
  • prof. Jiří Jirásek – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu.

W najnowszym numerze czasopisma zaprezentowano wyniki rozważań naukowych podjętych podczas VII polsko-czeskiego seminarium prawniczego, które odbyło się w dniach 10 – 13 maja 2022 r. w Gdańsku. Numer ma charakter wielojęzyczny – zostały w nim zawarte artykuły naukowe oraz glosy w języku polskim, czeskim oraz angielskim.

Celem redaktorów naukowych było krytyczne spojrzenie na problematykę suwerenności narodu z uwzględnieniem doświadczeń ustrojowych Polski oraz Republiki Czeskiej. W numerze m.in. poddano analizie koncepcję umowy społecznej w realiach współczesnego konstytucjonalizmu, postawiono pytanie, czy w polskiej praktyce ustrojowej instytucje sprawowania władzy przez suwerena zapewniają realną władzę czy też stanowią jedynie polityczną deklarację, a także zwrócono uwagę na tzw. europejski wymiar Konstytucji Republiki Czeskiej. Nadto, zasada suwerenności narodu została poddana analizie w kontekście przemian ustrojowych w Polsce, które mają miejsce począwszy od 2015 r., jak również wskazano na ewolucję pojęcia suwerenności i czynniki, które determinują ten proces.

 

Zachęcamy do lektury całego numeru 2(59)/2023 „Gdańskich Studiów Prawniczych”, który dostępny jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.


Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 28. Czerwiec 2023 - 09:03; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 13. Grudzień 2023 - 08:31; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski