RELACJA: Letnie Dyplomatorium 2023

Zgodnie ze starożytną sentencją Owidiusza finis coronat opus, czyli „koniec wieńczy dzieło”.

Dzień 4 lipca 2023 r. przejdzie do historii naszego Wydziału jako data pierwszego po pandemii, Letniego Dyplomatorium kierunku prawo. Pierwsze w ogóle Letnie Dyplomatorium, zorganizowane w 2019 r. w konwencji nawiązującej do najlepszych praktyk amerykańskich uczelni zakończyło się sukcesem. Na drugie – właśnie z powodu pandemii – musieliśmy czekać aż 4 lata.

Już pod koniec 2022 r. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Wojciech Zalewski prof. UG podjął decyzję o powrocie do organizacji Dyplomatoriów: zgodnie ze specyfiką kierunków i kalendarzem akademickim – Dyplomatorium Letniego dla kierunku prawo i Dyplomatorium Jesiennego dla pozostałych kierunków prowadzonych na naszym Wydziale.

W scenariuszu tegorocznego Letniego Dyplomatorium nawiązaliśmy do sprawdzonego wzoru z 2019 r. wprowadzając jednocześnie nowe elementy. Po raz pierwszy podczas tego wydarzenia wręczono dyplomy doktorom habilitowanym i doktorom, którzy swoje stopnie naukowe w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne uzyskali w latach 2022-2023.

Dyplomy pamiątkowe w języku łacińskim, zaprojektowane przez p. Karolinę Johnson otrzymali – jak przed 4 laty – Absolwenci kierunku prawo, którzy ukończyli studia w 2023 r. Dyplomy 10% najlepszych studentów rocznika zawierały łacińską formułę „cum laude” ("z pochwałą").

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godz. 15:00 od ceremonialnego przemarszu pochodu akademickiego złożonego z Absolwentów w togach i czapkach absolwenckich nowokreowanych doktorów habilitowanych i doktorów, Gości specjalnych, Kadry akademickiej WPiA UG, Dziekana WPiA UG wraz z Prodziekanami i Pani Prorektor UG – w togach akademickich. Pochód prowadził Bedel UG w ceremonialnym stroju. Wzdłuż trasy przemarszu zebrali się bliscy Absolwentów, aby uwiecznić te wyjątkowe chwile.

Kondukt, w takt standardów marszowych wykonanych przez sekcję dętą Orkiestry „Torpedo” z Tczewa przemaszerował z Wydziału Prawa i Administracji UG do Biblioteki Głównej UG, gdzie odbyła się główna część uroczystości.

Przy dźwiękach pieśni studenckiej „Gaudeamus Igitur” wykonanej przez Chór Akademicki UG, goście, profesorowie i władze weszli do głównej sali Biblioteki, gdzie czekali już absolwenci i ich bliscy.

Po zajęciu miejsc przez uczestników i odśpiewaniu Hymnu Państwowego przez Chór Akademicki UG, gospodarz uroczystości, Dziekan WPiA UG, dr hab. Wojciech Zalewski prof. UG oficjalnie otworzył Letnie Dyplomatorium i przywitał gości honorowych i uczestników, wśród których znaleźli się:

- Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, p. prof. Anna Jurkowska-Zeidler

- Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, p. sędzia Artur Lesiak

- Zastępca Prezydent Miasta Gdańska ds. przedsiębiorczości
i ochrony klimatu
, p. Piotr Borawski (absolwent WPiA UG)

- Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Jordanii, p. Joanna Adamkiewicz (absolwentka naszego Wydziału)

- Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, p. adwokat Bartosz Golejewski

- Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, pani radca prawna Magdalena Witkowska

- Członkini Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, pani notariusz Katarzyna Ogonowska

- Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, pani adwokat Sylwia Grzybowska

- Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, p. adwokat Marek Karczmarzyk

Zastępca Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku p. adwokat Małgorzata Głódkowska

Członkini Komisji d/s Nowych Technologii Rady Izby, pani radca prawna dr Małgorzata Węgrzak

Pan notariusz Maciej Woźniak

a także:

- nowokreowani Doktorzy Habilitowani i Doktorzy wraz z Promotorami, wśród nich emerytowani członkowie naszej społeczności

- prof. dr hab. Andrzej Szmyt, dr hab. Eugeniusz Bojanowski, a także dr hab. Wojciech Lamentowicz.

- Kadra Akademicka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – Profesorowie, Doktorzy habilitowani, Doktorzy i Magistrowie, wreszcie - tegoroczni absolwenci kierunku prawo wraz ze swoimi bliskimi.

Następnie Dziekan WPiA UG poprosił o zabranie głosu Panią Prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Annę Jurkowską-Zeidler prof. UG, po której także wygłosił swoje okolicznościowe przemówienie.

Po przywitaniach i przemówieniach nadszedł czas na wręczenie dyplomów.

W arkana ceremoniału akademickiego wprowadziła uczestników p. mgr Aleksandra Szydzik – pełniąca tego dnia rolę konferansjera uroczystości, a wcześniej odpowiedzialna wraz z prodziekanem ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju dr. hab. Marcinem M. Wiszowatym prof. UG za organizację imprezy.

Pani magister A. Szydzik w 2019 r. pełniła rolę współorganizatorki pierwszego Letniego Dyplomatorium, a jednocześnie sama była wówczas Absolwentką naszego Wydziału i odbierała swój Dyplom. Doświadczenie pani magister w połączeniu z talentem organizatorskim i ofiarnym zaangażowaniem przyniosły świetny efekt. Dyplomatorium z 2019 r. znalazło swoją godną kontynuację. Można śmiało stwierdzić – bazując na opiniach uczestników – że wszystko wypadło jeszcze lepiej niż przed 4 laty.

Wielka w tym zasługa – oprócz głównych organizatorów - zbiorowego wysiłku szeregu osób – członków społeczności Wydziału Prawa i Administracji oraz Uniwersytetu Gdańskiego – Zespołu Biblioteki Głównej UG, Dziekanatu UG, Biura Dziekana, Administracji Budynku WPiA UG, Straży Uniwersyteckiej i Zakładu Poligrafii UG.

Jako pierwsi tego dnia swoje dyplomy odebrali nowokreowani doktorzy habilitowani: 

- dr hab. Aleksandra Nadolska (tytuł osiągniecia:  „Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje, wytyczne   i lista ostrzeżeń publicznych KNF”),

- dr hab. Przemysław Andrzej Panfil (tytuł osiągnięcia:  „Reguły i iluzje fiskalne w Polsce – ujęcie prawnofinansowe”),

- dr hab. Jakub Henryk Szlachetko (tytuł osiągnięcia:  „Normatywny model samorządu metropolitalnego”) 

Ceremoniału dokonali Prorektor prof. Anna Jurkowska-Zeidler i Dziekan prof. Wojciech Zalewski.

Na symboliczny znak wejścia w szeregi samodzielnych adeptów nauki – doktorzy habilitowani oddali Dziekanowi czarne doktorskie birety, aby uzyskać nowe, fioletowe.

Pani Prorektor potwierdziła akt awansu naukowego symbolicznym dotknięciem berłem prawego ramienia nowych doktorów habilitowanych oraz wręczeniem dyplomów opatrzonych uniwersytecką pieczęcią.

Imponujące grono nowych doktorów nauk prawnych, którzy jako następni otrzymali dyplomy – liczyło aż 23 osoby:

 1. dr Bożena Alicja Bator (promotor: dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG)
 2. dr Daria Bieńkowska (promotor: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-Mclean)
 3. dr Mariusz Jan Brunka (promotor: dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG)
 4. dr Paulina Marta Glejt-Uziębło (promotor: prof. Dr hab. Tomasz Bąkowski)
 5. dr Katarzyna Danuta Grajewska-Bartosz (promotor: dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG)
 6. dr Karol Gregorczuk (promotor: dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG)
 7. dr Ewa Małgorzata Haratym (promotor: prof. dr hab. Andrzej Szmyt, promotor pomocniczy: dr Agnieszka Gajda)
 8. dr Kamil Jesiołowski (promotor: dr hab. Wojciech Lamentowicz, prof. WSAiB)
 9. dr Łukasz Kielin (promotorzy: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG i dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG)
 10. dr Mateusz Jan Kosmol (promotor: prof. dr hab. Ewa Bagińska)
 11. dr Anna Ławicka (promotor: prof. dr hab. Kamil Zeidler, promotor pomocniczy: dr Luis Javier Capote Pérez)
 12. dr Michał Janusz Majewski (promotor: dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG, promotor pomocniczy: dr Maja Maciejewska-Szałas)
 13. dr Szymon Moś (promotor: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka)
 14. dr Adam Müller (promotor: dr hab. Igor Zgoliński, Prof. KPSW)
 15. dr Robert Mroczek (promotor: dr hab. Jacek Potulski, prof. UG)
 16. dr Michał Piotr Ołowski (promotor: dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG)
 17. dr Agnieszka Natalia Plata (promotor: prof. dr hab. Kamil Zeidler)
 18. dr Anna Przytuła-Pieniążek (promotor: dr hab. Monika Adamczak-Retecka prof. UG)
 19. dr Maja Sikorska (promotor: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG)
 20. dr Justyna Natalia Symber (promotor: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG)
 21. dr Sylwia Joanna Szadok (promotor: dr hab. Eugeniusz Bojanowski, promotor pomocniczy: dr Dominika Tykwińska-Rutkowska)
 22. dr Katarzyna Tymińska-Marynowska (promotor: dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG)
 23. dr Maciej Józef Zejda (promotor: dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG, promotorpomocniczy: dr Krzysztof Czub).

Zgodnie z ceremoniałem uniwersyteckim, nowi doktorzy złożyli publiczne ślubowanie, którego rotę odczytała p. Prorektor Anna Jurkowska-Zeidler.

W towarzystwie dumnych promotorów prac – nowi doktorzy otrzymali od p. Prorektor dyplomy doktorskie. Na znak awansu do grona doktorów – pierwszego stopnia naukowego, p. Prorektor dotknęła ramienia każdego doktora berłem rektorskim, a promotorzy założyli im na głowy czarne birety doktorskie.

Czterej doktorzy, których rozprawy zostały uznane przez Radę Dyscypliny Nauki Prawne za wyróżniające – uzyskało nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo CH Beck:

- dr Kamil Jesiołowski („Prawny moralizm w liberalnej demokracji”  
- dr Łukasz Kielin („Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym”)
dr Mateusz Kosmol („Umowa wskaźnikowa (ang. Performance-based contract) ze szczególnym uwzględnieniem umowy o utrzymanie dróg publicznych”)
dr Agnieszka Natalia Plata („Spór o zbiory Muzeum Brytyjskiego jako trudny przypadek w prawie”).

Wówczas nadszedł czas na wręczenie dyplomów pamiątkowych Absolwentom kierunku prawo przez Dziekana WPiA UG, prof. Wojciecha Zalewskiego w towarzystwie Prorektor, prof. Anny Jurkowskiej-Zeidler i Prodziekanów WPiA UG.

Na początek, w kolejności wg wyniku studiów, dyplomy otrzymało 15 najlepszych absolwentów kierunku prawo wszystkich trybów, których dyplomy zawierały łacińską formułę „cum laude”. Następnie – już w kolejności alfabetycznej – dyplomy odebrali pozostali absolwenci.

Tego dnia nie brakowało momentów wzruszających, ale szczególnie podczas wręczania dyplomów najmłodszym absolwentom naszego Wydziału najbardziej dało się odczuć i usłyszeć radość młodzieży i dumę ich bliskich.

Po wręczeniu dyplomów nadszedł czas na nagrodzenie najlepszych absolwentów każdej z czterech specjalizacji głównych. Nagrodę dla najlepszego absolwenta specjalizacji cywilno-prawnej i jednocześnie najlepszego absolwenta całego rocznika, p. Marka Ramczykowskiego wręczył w imieniu władz miasta Gdańska, p. wiceprezydent Piotr Borawski.

Nagrodę dla najlepszego absolwenta specjalizacji karno-prawnej, p. Alicji Kozber ufundowaną przez Okręgową Izbę Adwokacką w Gdańsku wręczył  Dziekan Rady Izby, p. adwokat Bartosz Golejewski.

Nagrodę dla najlepszego absolwenta specjalizacji publiczno-prawnej, p. Alicji Raczyńskiej, ufundowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wręczyła p. Dziekan Rady, radca prawna Magdalena Witkowska.

Nagrodę dla najlepszego absolwenta specjalizacji finansowo-gospodarczej, p. Sebastiana Mrówczyńskiego, ufundowaną przez Izbę Notarialną w Gdańsku, wręczyła Członkini Rady Izby, p. Katarzyna Ogonowska.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasie dyplomatoriów na amerykańskich uczelniach – główne przemówienie, w imieniu koleżanek i kolegów, wygłasza najlepszy student rocznika.

To zaszczytne zadanie otrzymał p. Marek Ramczykowski i wywiązał się z niego doskonale. Brawurowe przemówienie, nawiązujące stylem do najlepszych tego typu mów, zostało nagrodzone burzą oklasków.

Dziekan WPiA UG, prof. Wojciech Zalewski, gospodarz uroczystości podziękował Dyrektorowi Biblioteki Głównej UG, p. Romanowi Tabiszowi za życzliwą gościnę w imponującym gmachu Biblioteki i udzielił głosu prodziekanowi dr. hab. Marcinowi M. Wiszowatemu prof. UG. Prodziekan w imieniu Komitetu Organizacyjnego Dyplomatorium 2023 złożył serdeczne podziękowania wymieniając liczne osoby, bez których pracy i zaangażowania nie byłby możliwy tak udany przebieg uroczystości. Szczególnie podkreślił rolę p. mgr Aleksandry Szydzik, jej wielkie zaangażowanie w organizację uroczystości, a także profesjonalne prowadzenie Dyplomatorium.

Wówczas, jako niespodzianka zorganizowana z inicjatywy p. prodziekan dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby prof UG, wystąpił artysta, który upodobnił się do Freddiego Mercury’ego i wykonał dwa utwory z repertuaru tego artysty: „We are the champions” oraz „It’s a kind of magic”.

Ostatnim punktem oficjalnej części Dyplomatorium było wspólne zdjęcie nowych doktorów habilitowanych, doktorów, absolwentów, kadry akademickiej i gości wykonane z tarasu Biblioteki przez p. Sylwestra Ciszka, który wraz z zespołem fotografów uwiecznił wzruszające momenty tego wyjątkowego dnia. Pierwszą próbkę zdjęć prezentujemy Państwu poniżej. Link do kompletu prześlemy uczestnikom wkrótce, po ich selekcji opracowaniu (wykonano ogółem 4646 zdjęć!).

Serdecznie gratulujemy nowym doktorom habilitowanym, doktorom i magistrom prawa oraz ich Bliskim. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Dyplomatorium Letniego 2023, Gościom specjalnym – za obecność i ufundowanie nagród oraz zapraszamy na kolejne Dyplomatoria Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Lipiec 2023 - 08:37; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: sobota, 8. Lipiec 2023 - 10:05; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty