Relacja: VII Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów

30 czerwca 2023 r. w Gdańsku odbyło się VII Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów pt. „(…) iuris consulti, quorum summus circa verborum proprietatem labor est (Quint,. Inst. 5, 14, 34) — język prawa i język prawników w Rzymie starożytnym". W konferencji udział wzięli przedstawiciele ośrodków badawczych z Krakowa, Poznania i Gdańska. Referenci w swoich wystąpieniach poruszali kwestie postawy badaczy prawa rzymskiego wobec przeszłości i teraźniejszości i ich relacji z szeroko pojętym audytorium; miejsca języka potocznego w procesie wykładni prawa w Rzymie antycznym, wadliwych konstrukcji współczesnych definicji w kontekście przestrogi Jawolenusa omnis definitio..., znaczenia sposobu komunikowania prawa dla przeciwdziałania jego naruszeniom, odmian języka prawniczego i jego ewolucji związanej z postępem technologicznym oraz trajektorii otwartego dostępu do utworów naukowych. W tegorocznej edycji forum wzięli udział z wystąpieniami studenci prawa Uniwersytetu Gdańskiego, których prezentacje przygotowane zostały w ramach tzw. tutoringu, sprawowanego przez pracowników Zakładu Prawa Rzymskiego.

Konferencja stanowiła platformę do dyskusji, w których podkreślano m.in. trwałe znaczenie prawa rzymskiego we współczesnym dyskursie prawniczym. Różnorodne wystąpienia, prezentowane zarówno przez doświadczonych uczonych, jak i przez studentów, potwierdziły wartość dalszych badań w tej dziedzinie. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem uczestników do udziału w przyszłorocznej edycji forum. Pod wpływem sugestii płynących ze strony uczestników, organizatorzy podjęli decyzję o przekształceniu wydarzenia w cykliczne seminarium, którego formuła pozwoli na uczestnictwo wszystkich polskich badaczy prawa rzymskiego – niezależnie od stopnia zaawansowania kariery akademickiej.

 

Program VII Ogólnopolskiego Forum Młodych Romanistów

 


 

Relacja: VII Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Lipiec 2023 - 14:27; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: sobota, 2. Wrzesień 2023 - 14:06; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty