Oferta pracy na stanowisku doktorant w projekcie

Oferta pracy na stanowisku doktorant w projekcie

Tsunami czy delikatny przypływ? Europejska myśl prawna w zderzeniu z francuskim Kodeksem handlowym z 1807 r.

Zakres prac:

1. Realizacja podprojektu nr 1 obejmująca:

- kwerendy archiwalne w Brukseli i Gandawie,

- analizę materiałów zgromadzonych w trakcie kwerend i dostępnych online,

- prezentowanie wyników cząstkowych i końcowych badań na konferencjach międzynarodowych i krajowych,

- udział w spotkaniach zespołu,

- przygotowanie 2 artykułów i monografii,

2. Współpraca z kierownikiem projektu (dr Anna Klimaszewska) przy przygotowaniu ostatecznych wniosków.

 

Wymagania:

- stopień magistra w zakresie nauk prawnych

- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1. Znajomość języka musi pozwalać na samodzielne przygotowanie artykułów do międzynarodowych recenzowanych czasopism i monografii oraz prezentowanie wyników badań w trakcie konferencji naukowych,

- znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej C1, co pozwoli na realizację podprojektu nr 1 (obejmującego analizę XIX-wiecznych rękopisów).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 31. Sierpień 2023 - 10:11; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 31. Sierpień 2023 - 10:11; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski