dr Krzysztof Czub – członkiem Zarządu Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

dr Krzysztof Czub – członkiem Zarządu Rady Rzeczników Patentowych Szkół WyższychZ przyjemnością informujemy, że dr Krzysztof Czub z Katedry Prawa Cywilnego WPiA podczas obrad Walnego Zgromadzenia Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych 19 września 2023 r. został wybrany jako członek Zarządu tej organizacji. Rada została powołana w maju 2001 r. i zrzesza na zasadzie dobrowolności rzeczników patentowych działających w szkołach wyższych.

Głównymi celami Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych są: popularyzacja problematyki ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza wśród pracowników i studentów szkół wyższych, wspieranie inicjatyw mających na celu nadanie należytej rangi problematyce własności intelektualnej w szkołach wyższych, a także utrzymywanie stałego kontaktu i wymiana doświadczeń między członkami Rady w zakresie organizacji i form realizacji zadań z zakresu ochrony własności intelektualnej w szkołach wyższych.

Serdeczne gratulacje!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Październik 2023 - 13:43; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 17. Październik 2023 - 13:49; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski