"Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych" - komentarz

"Komentarz do Ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych"Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukaże się Komentarz do Ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, który jest wynikiem pracy pracowników Katedry Prawa Morskiego WPiA UG: dr hab. Doroty Pyć, prof. UG, dr Dominiki Wetoszki i mgra Jakuba Puszkarskiego.

Komentarz stanowi szczegółowe omówienie ustawy z 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1385 ze zm.), obejmującej regulacje istotne dla rozwoju morskich farm wiatrowych.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 16. Listopad 2023 - 10:21; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 16. Listopad 2023 - 10:26; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski