„Gdańskie Studia Prawnicze” wpisane do Directory of Open Access Journals (DOAJ)

„Gdańskie Studia Prawnicze”  wpisane do Directory of Open Access Journals (DOAJ)Z radością informujemy, że na początku listopada 2023 r. czasopismo „Gdańskie Studia Prawnicze” – periodyk wydawany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zostało wpisane do Directory of Open Access Journals (DOAJ).

DOAJ jest jedną z największych i zarazem najbardziej rozpoznawalnych światowych baz czasopism prowadzonych w otwartym dostępie. Została stworzona w 2003 r. przez Uniwersytet w Lund i indeksuje aktualnie ponad 20 tysięcy międzynarodowych czasopism naukowych o otwartym dostępie.


doaj

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 16. Listopad 2023 - 11:17; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 16. Listopad 2023 - 12:02; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski