"Sztuczna inteligencja jako podmiot praw własności intelektualnej?", dra Krzysztofa Czuba w miesięczniku "Państwo i Prawo"

Państwo i PrawoNajnowszy zeszyt miesięcznika „Państwo i Prawo” otwiera interesujący artykuł pt. „Sztuczna inteligencja jako podmiot praw własności intelektualnej?”, którego autorem jest dr Krzysztof Czub z Katedry Prawa Cywilnego.

W publikacji poruszona została problematyka ewentualnego przyznania podmiotowości prawnej sztucznej inteligencji. Punktem wyjścia do podjęcia analizy stało się upowszechnienie technologii AI w różnych dziedzinach twórczości i uznanie jej w ostatnim czasie za twórcę wynalazków (RPA i Australia) czy utworów (Indie i Kanada). Autor analizuje zagadnienie podmiotowości sztucznej inteligencji w szerszym kontekście cywilnoprawnym, m.in. w odniesieniu do koncepcji nowej kategorii osób: tzw. osób elektronicznych (electronic persons), która była swego czasu rozważana w toku prac Komitetu ds. Prawnych Parlamentu Europejskiego.

Artykuł ma szczególne znaczenie dla ogólnej teorii prawa cywilnego, zwłaszcza w związku z procedowanym obecnie w UE projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sztucznej inteligencji.


 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Grudzień 2023 - 10:02; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 1. Grudzień 2023 - 10:05; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski