Nowy numer czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze” już dostępny!

GSP

Uprzejmie informujemy, że w ostatnim czasie ukazał się nowy numer czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze” pt. Spory ubezpieczeniowe – zagadnienia materialnoprawne i proceduralne”. Redakcję naukową numeru 3 (60)/2023 objęła dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG – Kierownik Pracowni Prawa Ubezpieczeniowego.    

Bieżące wydanie czasopisma jest efektem obrad podjętych podczas X Konferencji Naukowej AIDA Polska, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UG w dniach 03 – 04 czerwca 2022 r. Znajdziecie w nim Państwo zarówno publikacje autorstwa znamienitych i znanych już przedstawicieli doktryny prawa ubezpieczeniowego, jak i młodych adeptów prawa - swoje debiuty mają bowiem w publikacjach naukowych także uczestnicy Panelu Młodych. Niewątpliwie wszystkie teksty dotyczą problemów tak ciekawych, jak i przydatnych praktycznie – w duchu konferencji AIDA, którym przyświeca zawsze hasło: nauka dla praktyki – praktyka dla nauki.  

Spory na rynku ubezpieczeniowym stanowią istotny element prawniczej praktyki ubezpieczeniowej. Wyzwaniem dla doktryny prawa ubezpieczeniowego jest odpowiedzieć na pytanie: jakie rozwiązania materialnoprawne i proceduralne prowadzą do minimalizacji ich skali i negatywnych skutków dla podmiotów stosunku ubezpieczenia oraz całego rynku ubezpieczeniowego. Poświęcony tej tematyce numer „Gdańskich Studiów Prawniczych” stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytanie, która wymagała przedstawienia aktualnie obowiązujących rozwiązań w wybranych przez Autorów obszarach. Treść numeru wskazuje jak zróżnicowany i wieloaspektowy jest to problem - w numerze znalazły się teksty dotyczące specyfiki stosunków ubezpieczeniowych, trendów w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów i wpływu orzecznictwa sądowego na relacje na rynku.

„Gdańskie Studia Prawnicze” dostępne są także w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma!


GSP

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Grudzień 2023 - 08:29; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 13. Grudzień 2023 - 08:34; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski