Sympozjum pt. "Życie i Twórczość Profesora Wacława Dawidowicza"

Sympozjum pt. "Życie i Twórczość Profesora Wacława Dawidowicza"

W piątek 10 czerwca 2022 roku odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego sympozjum poświęcone prof. Wacławowi Dawidowiczowi – pierwszemu kierownikowi Katedry Prawa Administracyjnego na tym Wydziale. Sympozjum zorganizowały Katedra Prawa Administracyjnego oraz Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego.

Ideą sympozjum było „odnowienie pamięci” o osobie i dorobku profesora Wacława Dawidowicza. Sympozjum odbyło się w przeddzień 25 rocznicy śmierci Profesora.

 

Sprawozdanie z seminarium dostępne pod poniższym linkiem.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Grudzień 2023 - 09:51; osoba wprowadzająca: Michał Miłosz Ostatnia zmiana: piątek, 15. Grudzień 2023 - 10:52; osoba wprowadzająca: Michał Miłosz