V Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. "Legislacja planistyczna"

W piątek, 29 września 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się V Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa organizowane w tym roku pod hasłem „Legislacja planistyczna”. To cykliczne wydarzenie naukowe nieustannie cieszy się zainteresowaniem praktyków i teoretyków prawa budowlanego i planowania przestrzennego. W obradach V odsłony Forum udział wzięło blisko 70 przedstawicieli doktryny, sędziowie sądów administracyjnych i urzędnicy zajmujący się zagadnieniami architektoniczno-budowlanymi i urbanistycznymi, jak również reprezentanci sektora prywatnego działający w branży budownictwa i nieruchomości.

Organizatorami V Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa były Katedra Prawa Administracyjnego UG oraz Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UG, a współorganizatorami Miasto Gdynia i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Grudzień 2023 - 10:10; osoba wprowadzająca: Michał Miłosz Ostatnia zmiana: piątek, 15. Grudzień 2023 - 11:04; osoba wprowadzająca: Michał Miłosz