Podwójne zwycięstwo Wydziału w konkursie "Profesorowie wizytujący UG"

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszej, IV edycji konkursu "Profesorowie wizytujący UG" aż dwa zwycięskie wnioski zostały zgłoszone przez pracowników naszego Wydziału.

Czwarta edycja programu „Profesorowie wizytujący UG” cieszyła się rekordowym zainteresowaniem wśród pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, realizujących działalność naukową lub/oraz dydaktyczną we współpracy z zagranicznymi badaczami. Złożono aż 38 wniosków. Spośród zgłoszonych kandydatur zagranicznych profesorów wizytujących, Komisja Konkursowa wybrała 14 naukowców z 12 państw świata. Spośród nich aż dwóch odwiedzi nasz Wydział. Są to:

Prof. Said Gulyamov z Tashkent State University of Law (Uzbekistan), zaproszony przez dr. hab. Edvardasa Juchneviciusa, prof. UG z Katedry Prawa Finansowego. Celem wizyty prof. Gulyamova jest przeprowadzenie serii wykładów i warsztatów z dziedziny prawa finansowego i sztucznej inteligencji oraz realizacja prac badawczych.

Prof. Ulrike Müßig z Universität Passau (Niemcy), zaproszona przez dr. hab. Michała Gałędka, prof. UG z Katedry Historii Prawa. Celem wizyty jest przeprowadzenie wykładów dla studentów i doktorantów oraz realizacja badań nad kwestiami konstytucjonalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Komisja ds. weryfikacji wniosków dokonała oceny nadesłanych zgłoszeń pod kątem renomy zapraszanego naukowca, prestiżu jego macierzystego ośrodka naukowego, wzmocnienia istniejącej współpracy międzynarodowej pomiędzy ośrodkami, interdyscyplinarności tematyki badawczej, wpływu na jakość kształcenia oraz wymiernych efektów naukowych wizyty.

Jak podkreśliła Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, program „Profesorowie Wizytujący” - to bardzo mocny element strategii Internationalizaton at home: "to otwarcie naszego kampusu dla gości zagranicznych, a przede wszystkim różnorodność, wielokulturowość i wielojęzyczność w naszym życiu akademickim. Dzięki programowi studenci i badacze mają okazję do spotkań ze znakomitymi naukowcami z całego świata".

Więcej szczegółowych informacji na temat konkursu "Profesorowie wizytujący Uniwersytet Gdański" i jego zwycięzcach na głównej stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18. Styczeń 2024 - 18:32; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: piątek, 19. Styczeń 2024 - 12:52; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty