Utworzono Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Prawem

Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Prawem.

Z przyjemnością informujemy, że 22 stycznia 2024 r. decyzją JM Rektora UG - prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego, z inicjatywy Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG - dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG utworzono

Jest to nowa jednostka badawcza Wydziału, która prowadzić będzie zintegrowane badania nad prawem poprzez łączenie metodyk wypracowanych przez różne dziedziny naukowe (m.in. socjologia, politologia), wspierając się przy tym współczesnymi narzędziami cyfrowymi. Szczególny nacisk w ramach Centrum położony zostanie na promowanie perspektywy porównawczej w badaniach nad prawem, zarówno wertykalnej (porównywanie rozwoju instytucji w różnych okresach dziejowych), jak i horyzontalnej (porównanie różnych kultur prawnych). Ambicją Dziekana i pracowników Centrum pozostaje ścisłe zaangażowanie przedstawicieli międzynarodowego środowiska akademickiego podczas przedsięwzięć naukowych, jak i w ramach tworzenia platformy wymiany doświadczeń oraz współorganizowania konferencji.

Centrum ma szansę istotnie stać się ważnym ogniwem w ramach współpracy międzynarodowej Wydziału, czego dowodem jest choćby niedawna, październikowa wizyta prof. Sylvaina Soleila z Uniwersytetu w Rennes, która stanowiła jedną z inicjatyw organizatorów planowanego wówczas Centrum. Na europejskiej mapie partnerskich uniwersytetów znajdują się między innymi takie ośrodki akademickie jak: Uniwersytet w Oslo, Gandawie, Ratyzbonie, Bonn, Lille czy paryskie Panthéon-Assas oraz École normale supérieure. Centrum stanowi unikatową jednostkę nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej.

Na jej kierownika Rada Wydziału wybrała dr Annę Klimaszewską (Katedra Historii Prawa), realizującą wraz z zespołem projekt OPUS 24, stanowiącym w najbliższym czasie główną oś pracy naukowej Centrum. W przyszłości planowane jest rozszerzenie działalności badawczej Centrum poprzez uzyskanie dofinansowania w innych konkursach grantowych. Strukturę Centrum uzupełniają jego Sekretarz i Rada Programowa.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 31. Styczeń 2024 - 13:27; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 6. luty 2024 - 14:41; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski