Wręczenie nagród w VI Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Z radością śpieszymy poinformować, że w czasie uroczystości wręczenia nagród w VI Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym, uhonorowany nagrodą I stopnia został mgr Marcel Myśliński — doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG, absolwent "Ubezpieczeń-studiów interdyscyplinarnych".
Praca magisterska pt. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych powstała pod okiem promotorki-dr hab. Doroty Maśniak, prof. UG (Pracownia Prawa Ubezpieczeniowego).

W kontekście ścieżki naukowej naszego Laureata bardzo znaczące okazały się słowa Rzecznika Finansowego-dra Bohdana Pretkielego — otwierające uroczystość, w których przywołał on definicję nauki jako poszukiwania prawdy. Nawiązał do statusu metodologicznego nauk prawnych i myśli profesora Huberta Izdebskiego. Jak mówił-dawniej interdyscyplinarność w naukach prawnych przyjmowana była za pewnik, prawnik nie mógł napisać pracy dotyczącej prawa cywilnego bez uwzględnienia kontekstu filozoficznego, ekonomicznego, czy podstaw wiedzy z zakresu nauk społecznych. Poszukiwanie prawdy ma sens i w odniesieniu do nauk prawnych przekłada się to na praktykę.
Rzecznik podkreślił, że to stosunki społeczne są pierwotne wobec regulacji prawnych, a nie odwrotnie, nawiązując tutaj filozoficznie do koncepcji żywego prawa i jej praktycznego przejawu: do rozwoju świadomości konsumenckiej kształtującej instytucje prawa Unii Europejskiej, a także w społeczeństwie polskim, podkreślając, że Polska od zawsze przynależy do Europy.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej, dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr pogratulowała laureatom i ich promotorom, wskazując, że podjęte przez autorów tematy prac dyplomowych były aktualne i doniosłe praktycznie, a ich treść cechowała dojrzałość metodologiczna i samodzielność badawcza, co uczyniło ich lekturę przyjemnością dla recenzentów.

Jako społeczność Wydziału przyłączamy się również do słów uznania i serdecznych gratulacji dla Laureata i Promotorki!
 


Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 2. luty 2024 - 09:54; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 22. luty 2024 - 12:07; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty