Powołano Laboratorium Praktyki Prawa

Z przyjemnością informujemy, że 1 lutego 2024 roku, decyzją Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG-dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG oraz kierownika Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Prawem-dr Anny Klimaszewskiej, w Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Prawem utworzona została sekcja tematyczna (komisja) o charakterze stałym pod nazwą Laboratorium Praktyki Prawa. Koordynatorem Laboratorium została Pani dr hab. Hanna Wolska (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska).

Działalność Laboratorium Praktyki Prawa będzie koncentrować się wokół interdyscyplinarnych badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej m.in. w obszarze wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego. Wśród kluczowych celów Laboratorium wskazać należy:

· zapewnienie przepływu wiedzy pomiędzy przedstawicielami sfer teorii i praktyki poprzez stworzenie przestrzeni do wspólnego rozwiązywania przez nich problemów istotnych dla nauki prawa;

· integrację środowiska prawniczego, w szczególności poprzez wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy centrami naukowymi, przedstawicielami nauki prawa i osób wykonujących zawody prawnicze;

· badanie aktualnych tendencji i kierunków rozwoju zawodów prawniczych oraz ich wpływu na zmianę paradygmatu wykonywania tych zawodów (np. narzędzia LegalTech, AI).

Wymienione wyżej cele będą realizowane przy wykorzystaniu różnorodnych działań, w szczególności: organizacji międzynarodowych konferencji naukowych, przygotowywania publikacji naukowych oraz realizacji grantów i projektów badawczych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 8. luty 2024 - 09:01; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Marzec 2024 - 13:49; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski