Kolejna książka o nauczaniu prawa pracowników WPiA UG!

Kolejna książka o nauczaniu prawa pracowników WPiA UG!Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka przygotowana przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod tytułem:  "Educatio iuris- ars boni et aequi" M. Balwicka-Szczyrba, J. Zajadło red., Gdańsk 2023.

Mamy nadzieję, że tak jak poprzednia książka („Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych", Gdańsk 2020) kolejna publikacja dydaktyczna będzie stanowiła cenny wkład nauczycieli  WPiA UG do dyskusji nad mądrym i skutecznym nauczaniem prawa.


 

Z Przedmowy dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG, Dziekana WPiA  UG:

W przygotowaniu niniejszego tomu wzięli udziału pracownicy niemal wszystkich Katedr i Zakładów WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Poruszana tematyka od strony merytorycznej dotyka zarówno problemów związanych z nauczaniem prawa rzymskiego, cywilnego, handlowego, pracy, karnego, morskiego, administracyjnego, ale także kryminologii i kryminalistyki. Mamy opracowania dotyczące doniosłości nauczania historii prawa, prawa europejskiego, konstytucyjnego, międzynarodowego i wielu innych. Czynnikiem spajającym wszystkie teksty jest troska Autorek i Autorów o jakość kształcenia prawników.(...) Czytałem niniejsze teksty z radością i z dumą, że mam zaszczyt pracować z ludźmi, którzy w tak interesujący, dojrzały i mądry sposób potrafią pisać o dydaktyce akademickiej.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego:

Wątkiem przewodnim wszystkich bez mała tekstów w recenzowanej książce jest troska o stan jakości kształcenia studentów prawa, i w konsekwencji prawników, oraz dążenie do jego doskonalenia i poszukiwania form optymalizujących dotychczasową dydaktykę. Niewątpliwymi walorami książki są jej wieloaspektowość i wielowątkowość. (…) Odnosi się wrażenie ujęcia wszystkich problemów wymagających komentarza oraz dyskusji. Od kwestii kompetencji nauczających, czyli kadry akademickiej, do kompetencji studentów (…). Chodzi tu nie tylko o włączanie ich w proces dydaktyczny, ale i o kształcenie ich umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i retorycznych, docenienie wagi dyskusji jako formy kształtowania zdolności przekonywania, poszukiwanie modelu profilu absolwenta prawa w XXI wieku i poszukiwanie nowego modelu edukacji prawniczej, którego konstruowanie wymaga udziału nie tylko i nie wyłącznie prawników (sic!). Jestem przekonany, że książka powinna stać się lekturą obowiązkową dla całego prawniczego środowiska akademickiego w naszym kraju.


Więcej o książce:

 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. luty 2024 - 08:20; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 22. luty 2024 - 11:15; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski