Relacja: Dni Rzecznika Finansowego

Relacja: Dni Rzecznika FinansowegoW minionym tygodniu, w dniach 21-22 marca 2024 r. pracownicy oraz doktoranci z Pracowni Prawa Ubezpieczeniowego we współpracy z Biurem Rzecznika Finansowego oraz Sopockim Towarzystwem Brokerów Ubezpieczeniowych zorganizowali Dni Rzecznika Finansowego.


 

Pierwszego dnia przeprowadzone zostały następujące warsztaty tematyczne:

1) Dla licealistów i studentów pt. „Kryptoaktywa – długa droga od projektu Satoshiego Nakamoto do regulowanych usług finansowych”, podczas których Pan Michał Sas, dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji w Biurze RF opowiedział o historii, koncepcji, regulacji oraz niebezpieczeństwach związanych z inwestycjami w kryptoaktywa. Były to warsztaty, na których pojawiła się najliczniejsza, bo aż 45-osobowa widownia.

2) Dla seniorów pt. „Bezpieczne finanse – o nieautoryzowanych transakcjach płatniczych”, w trakcie których Pan dr Dariusz Kowalski, zastępca dyrektora Departamentu Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego w Biurze RF oraz Pani Anna Gadomska, dyrektor Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze RF, poinformowali o zagrożeniach generowanych przez przestępców powiązanych z rynkiem finansowym. Przedstawione zostały również sposoby ochrony przed nimi.

3) Dla studentów pt. „Wybrane zagadnienia w zakresie ochrony klienta rynku ubezpieczeniowego”, w których wzięli udział przedstawiciele trzech różnych kół naukowych z WPiA: KN Prawa Ubezpieczeń, KN Prawa Handlowego, KN Doradztwa Podatkowego „Publicanus” oraz jednego z WZ: KN Finansów i Ubezpieczeń. W ich trakcie uczestnicy rozwiązywali kazusy dotyczące tematyki ubezpieczeniowej. Prowadzącymi byli Eliza Gużewska (zastępca dyrektora Departamentu Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego) i Jakub Borowski (Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Finansowego w Olsztynie).

Drugiego dnia odbyła się studencko-doktorancka Ogólnopolska Konferencja Naukowa, która została otworzona przez Rzecznika Finansowego Pana dra Bohdana Pretkiela oraz Panią Prodziekan – dr hab. Małgorzatę Balwicką-Szczyrbę, prof. UG. Swoim zakresem obejmowała trzy sesje: Ubezpieczeniową, Bankową i Inwestycyjną oraz Wyzwań i Trudności. Każda z nich była zakończona panelem dyskusyjnym, a szczególnie wyjątkowy był panel ubezpieczeniowy, który odbył się z udziałem eksperta z Sopockiego Towarzystwa Brokerów Ubezpieczeniowych – Pani Izabeli Wilant.

Bardzo dziękujemy prelegentom za udział w warsztatach oraz w konferencji, wszystkim słuchaczom i pracownikom Biura Rzecznika Finansowego, bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Ponadto szczególne wyrazy uznania kierujemy do Sopockiego Towarzystwa Brokerów Ubezpieczeniowych - ich wsparcie i merytoryczna rola w wydarzeniu są nieocenione.

 

Opracowanie: mgr Marcel Myśliński


 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Marzec 2024 - 13:16; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 29. Marzec 2024 - 12:20; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski