Prof. dr hab. Ewa Bagińska powołana do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego!

Prof. dr hab. Ewa Bagińska, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA UG została w dniu 14 maja 2024 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, po zasięgnięciu opinii prof. Marka Safjana (Przewodniczącego Komisji) w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Celem Komisji będzie opracowywanie projektów regulacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa handlowego. W szczególności: Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Prawa upadłościowego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Jak wskazał Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, wręczając nominację Pani Profesor i siedemnastu pozostałym członkom Komisji, przed nimi sporo wyzwań związanych z doskonaleniem prawa w świetle poszanowania prawa i zasad Unii Europejskiej w Polsce. Minister wyraził jednak przekonanie, że wykorzystają oni swoją wiedzę i doświadczenie dla rozwiązania problemów w sposób systemowy i holistyczny.
Wskazując na najpilniejsze obszary zainteresowania prac Komisji, Minister Sprawiedliwości wskazał na kwestie dot. praw konsumenta, rewizji regulacji prawnych wprowadzonych w czasie pandemii COVID-19, czy zagadnienia dotyczące praw człowieka. Dostrzegł także problemy, jakie rodzi wpływ nowych technologii, w tym Sztucznej Inteligencji, a także konieczność przyjrzenia się prawu handlowemu tak, by faktycznie wzmacniało przedsiębiorczość.

Komisja będzie przygotowywała założenia i ogólne kierunki zmian, co usprawni proces legislacyjny oraz przyczyni się do harmonizacji prawa polskiego z prawem europejskim.

Obecność przedstawicielki naszego Wydziału - p. prof. dr hab. Ewy Bagińskiej - w tym zacnym gronie niezmiernie cieszy całą naszą społeczność akademicką.
Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy dalszych sukcesów!


fot. Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Maj 2024 - 12:11; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 15. Maj 2024 - 12:19; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski