Wystawa z okazji Europejskiego Dnia Prawnika

Wystawa z okazji Europejskiego Dnia Prawnika

pt. Prawa człowieka w Unii Europejskiej - historia petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków
na Litwie

Z okazji Europejskiego Dnia Prawnika, obchodzonego 10 grudnia 2014 roku przy okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku zorganizowały wystawę pt. „Prawa człowieka w Unii Europejskiej – historia petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków na Litwie”. Ideą przedsięwzięcia jest przedstawienie za pomocą konkretnego przykładu  petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie jako pozytywnego zaangażowania prawnika na rzecz ochrony praw fundamentalnych w Unii Europejskiej.

Na wystawie można obejrzeć oryginalne dokumenty z prac Parlamentu Europejskiego, materiały z archiwum prywatnego autora petycji, fotografie, listy, artykuły prasowe, rozmaite publikacje naukowe poświęcone prawom człowieka w UE. Można też zapoznać się z treścią Karty Praw Podstawowych UE oraz niepublikowanymi nigdzie dokumentami poświęconymi ochronie praw językowych Polaków na Litwie.
 

 

Wystawa pokazuje przypadek zaangażowania prawnika na rzecz praw człowieka, przy wykorzystaniu instrumentów prawnych dostępnych w Unii Europejskiej. W marcu 2011 roku prawnik z Gdańska Tomasz Snarski, jako obywatel UE, złożył do Parlamentu Europejskiego petycję w sprawie praw językowych Polaków na Litwie, prosząc o podjęcie przez Parlament Europejski wszelkich działań mających na celu zagwarantowanie mniejszości polskiej na Litwie przestrzeganie  jej praw językowych, w tym prawa do pisowni imion i nazwisk w języku ojczystym czy też do do oficjalnych dwujęzycznych oznaczeń topograficznych. Na skutek petycji, której nadano numer 358/2011, odbyło się publiczne wysłuchanie w Parlamencie Europejskim (kwiecień 2012 roku), w którym wzięli udział przedstawiciele rządu litewskiego oraz polskiego. Z kolei w grudniu 2013 roku Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego wystosowała oficjalny list do rządu litewskiego z prośbą o ustosunkowanie się do sytuacji mniejszości polskiej na Litwie w kontekście standardów ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej. List pozostał do tej pory bez odpowiedzi ze strony rządu litewskiego, natomiast petycja w dalszej mierze jest rozpatrywana, gdyż w przypadku procedury petycji nie obowiązuje zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych. Konkretnego wsparcia w procesie procedowania petycji udzielili trójmiejscy adwokaci, radcowie prawni, w tym przedstawiciele gdańskiego prawniczego środowiska naukowego poprzez wyrażenie oficjalnego poparcia, sporządzenie opinii prawnych, udział w dyskursie publicznym. Co ważne, wszystkie działania podejmowane były pro publico bono.

Sprawa petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie praw językowych Polaków na Litwie jest konkretnym przykładem zaangażowania prawników w sprawy publiczne, w tym działania na rzecz ochrony praw człowieka,  stąd stała się ona tematem wystawy organizowanej z okazji obchodzonego po raz pierwszy w Unii Europejskiej Europejskiego Dnia Prawnika. Patronat honorowy nad wystawą objął Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku Adwokat Dariusz Strzelecki.

Organizatorzy: Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku

Patronat honorowy: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku Adwokat Dariusz Strzelecki

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UG, Biblioteka Prawna Uniwersytetu Gdańskiego,  ul. Jana Bażyńskiego 6, Gdańsk

Termin: 10 grudnia 2014 roku – 28 lutego 2015 roku

Więcej informacji o obchodach Europejskiego Dnia Prawnika:

http://www.ccbe.eu/index.php?id=448&L=0

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. Grudzień 2014 - 12:40; osoba wprowadzająca: Bartłomiej Rosenkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 3. Grudzień 2014 - 12:42; osoba wprowadzająca: Bartłomiej Rosenkiewicz