Zakład Kryminologii WPiA UG w Świętokrzyskiej Konferencji Penitencjarnej w Kielcach

W dniach 3 - 4 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się Świętokrzyska Uniwersytecka Konferencja Penitencjarna "Diversion w perspektywie penitencjarnej". W konferencji czynny udział wzięli: Kierownik Zakładu Kryminologii Prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski oraz asystent w Zakładzie Kryminologii mgr Bartosz Kędzierski. Prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski wygłosił referat pt. "Sprawiedliwość naprawcza a diversion w przestrzeni penitencjarnej. W poszukiwaniu racjonalności", natomiast mgr Bartosz Kędzierski wygłosił referat pt. "Prawny model zarządzania osobami stwarzającymi zagrożenie w Polsce".

Konferencja naukowa połączona została z uroczystością powołania Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Kielcach, którego pierwszym przewodniczącym wybrany został Prof. Leszek Wieczorek z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Przypomnieć należy, iż w listopadzie 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zainaugurowało Koło Terenowe PTP w Gdańsku, któremu od powstania przewodniczy Prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski. 

Koła Terenowe PTP stanowią platformę współpracy lokalnych środowisk naukowych i Służby Więziennej. Owocami tej współpracy są liczne konferencje, spotkania naukowe, wizytacje w jednostkach penitencjarnych oraz projekty badawcze.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. Czerwiec 2016 - 12:27; osoba wprowadzająca: Bartosz Kędzierski Ostatnia zmiana: piątek, 10. Czerwiec 2016 - 12:27; osoba wprowadzająca: Bartosz Kędzierski