Udział Pracowników Zakładu Prawa Rzymskiego w 70. sesji Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité – SIHDA w Paryżu

W trakcie najważniejszej ogólnoświatowej konferencji romanistycznej (13-17 września) pracownicy Wydziału Prawa i Administracji wygłosili referaty związane z tematem tegorocznej sesji: Ius et periculum - law as confronted to risk in Antiquity period. Dr Beata J. Kowalczyk w wystąpieniu pt. Origin of the immemorialis praescriptio and its existence in civil and common law omówiła pochodzenie, zastosowanie oraz recepcję do systemu prawa kontynentalnego i common law instytucji immemorialis praescriptio tzw. „zasiedzenia od niepamiętnych czasów”, Dr Bartosz Szolc-Nartowski, w referacie pt. Periculum vini mutati - law considered from the point of view of lawyers or merchants? przedstawił kwestie związane z rozkładem ryzyka utraty lub pogorszenia rzeczy przy kontrakcie kupna-sprzedaży na przykładzie rzymskich tekstów prawniczych dotyczących ryzyka skwaśnienia lub zapleśnienia wina. W konferencji brał udział z referatem również profesor Jacek Wiewiorowski, który od 1 października br. kieruje Zakładem Prawa Rzymskiego. W swoim wystąpieniu pt. Puberes minores viginti quinque annis in the light of neurosciences, zwrócił uwagę na zbieżność rzymskich reguł dotyczących statusu prawnego osób poniżej dwudziestu pięciu lat z ustaleniami współczesnej neurologii dotyczącymi rozwoju mózgu u ludzi oraz postulował możliwość wykorzystania dorobku nauk przyrodniczych w prawoznawstwie.

W konferencji brało udział ponad 200 osób, w tym silna reprezentacja uczonych z Polski z wiodących ośrodków badań romanistycznych. W trakcie zjazdu uczestnicy mieli okazję wysłuchać, poza wystąpieniami plenarnymi 149 referatów wygłoszonych trakcie 45 paneli dyskusyjnych. Podczas zjazdu wręczono też międzynarodową nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe z prawa rzymskiego im. Gérarda Boulvert oraz odbyła się uroczystość wręczenia księgi profesorowi Alessandrowi Corbino, wybitnemu włoskiemu romaniście z Uniwersytetu w Katanii. Kolejny zjazd planowany jest w przyszłym roku w Bolonii a już za dwa lata organizatorem konferencji będzie Uniwersytet Jagielloński.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Październik 2016 - 16:20; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: sobota, 25. Sierpień 2018 - 13:16; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski