Pracownicy WPiA w nowym Zespole doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pracownicy WPiA w nowym Zespole doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z przyjemnością informujemy, iż 27 października 2016 roku Premier Jarosław Gowin wydał zarządzenie w sprawie powołana Zespołu doradczego ds. ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/3ab6b7c874561d64e939ba55d7fecd26.pdf).

W skład Zespołu, do którego zadań należeć będzie m.in. sporządzanie opinii i raportów dotyczących problematyki związanej z ochroną praw człowieka w kontekście rozwoju biologii i medycyny, a także przygotowywanie propozycji założeń do projektów aktów normatywnych dotyczących wspomnianej problematyki, weszli pracownicy naszego Wydziału: dr hab., prof. UG Oktawian Nawrot, któremu powierzona została funkcja przewodniczącego Zespołu, oraz dr Tomasz Widłak z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa.

Serdecznie gratulujemy.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Październik 2016 - 10:24; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: sobota, 25. Sierpień 2018 - 14:31; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski